2011. szeptember 8., csütörtök

A karizmatikus lelkiségről

Mit jelent a karizmatikus megújuláshoz tartozás? Mit jelent a karizmatikus identitás? Íme, egy összefoglaló a magyar katolikus karizmatikus megújulás Országos Tanácsa által 2006. őszén összegyűjtött szempontok alapján.

Kiemelkedően fontos pontok:
ü  Az élő Ige
ü  Közösség
ü  Hit és bizalom új dimenziója, "megnyílt ajtó"
ü  A karizmák jelenléte, jelek és csodák
ü  Evangelizáció


További szempontok
-          Az Ige megelevenedik, személyesen szól itt és most: Isten valóságos, akivel életet alakítóan találkozni lehet. Az ígéretek, az Evangélium valósággá válik. "Halló fül"
-          Isten konkrét magtapasztalása személyes és közösségi találkozásban: ez közösséget szül/támaszt, és közösségbe von.
-          A szenvedő, küzdő és megdicsőült Egyház, a "szentek közössége" élővé, érthetővé és szerethetővé válik számunkra. Az étlap nézegetése helyett evés; eleven bekapcsolódás a Szőlővessző nedvkeringésébe; "Test-vér-iség"; Tűz: a nyers a tűz által ehetővé válik.
-          Felébredés: Isten szüntelen jelenlétének és teremtő munkájának felismerése.
-          A keresztség és a bérmálás kegyelmének felszítása, kibontakoztatása - "Lélekkeresztség" - Pünkösd ma.
-          Megnyílás a Szentlélekre, általa Jézusban az Úr és a Testvér felismerése, a Mindenható Teremtő  pedig Abba - közeli lesz: az Istenkép megújulása, változása.
-          Életátadás - személyes döntésen alapuló megtérés.
-          A Szentlélek befogadása által megnyílás a tanítványságra, közösségre, küldetésre, apostolkodásra/evangelizációra.
-          Elköteleződés az imában.
-          Az egyéni és közösségi élettörténet üdvösségtörténetté válik.
-          A karizmák tudatos kérése és használata az egyház és a világ szolgálatában.
-          Új erőnlét tapasztalata - "dynamis" - az erő túlcsordulása
-          Az evangéliumi öröm és boldogság megtapasztalása: az Úrban való örvendezés erőforrás lesz.
-          Az Egyház prófétai vonásának is utat nyit.
-          Nyitottság a tanúságtételre.
-          A Lélek egységet teremt a különböző felekezetek között - ökumené.
-          A Szentlélekben való megújulás nem plusz dolog vagy fakultáció az Egyházon belül. Nem extra vagy elit kereszténység. A Szentlélek mindenkié. Az egész Egyház számára szóló kegyelem. Maga az Egyház karizmatikus. Minden szentéletű ember karizmatikus.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése