2018. augusztus 5., vasárnap

A szabadulás és gyógyulás lépései

A gyógyító lelkigyakorlatoknak és a szabadító szolgálatnak nagy szerepe van a gyógyulás/szabadulás folyamatában. A sérülések esetén szükséges a gyógyító ima, de ha a sérülés mentén megkötözöttség is fennáll, akkor a gyógyulásért mondott imákhoz a szabadító imák is szükségesek a személyes szabadulás érdekében a közösségi testvérek és szabadító karizmával rendelkező testvérek, vagy az ezzel a szolgálattal megbízott papok közbenjáró imái által. Mindez a családfa és életszakaszokat gyógyító hosszabb távú személyes és közösségi imák által egészül ki. 


Három kapu van a gonosz lelkek számára életünk során. Az első a lelki sérülés, amely lehet a személyes életben szerzett vagy családi megkötöttségként korábbi generációktól is „megörökölt”. A második kapu a New Age területéhez tartozó ezoteria vagy okkultizmus minden formájának gyakorlása vagy azzal való bármilyen kapcsolatba kerülés, melyet meg kell gyónni és szabadító ima kell ezt követően. A harmadik kapu az életünk során elkövetett személyes bűnök, ezeket meg kell gyónni.

Az első a lelki sérülés a felnövekedés során a környezet hatásai miatt alakul ki illetve egy szerzett „örökség” az előző generációk a család által. A két utóbbi bűn, gyónás által lehet elindulni, de a hajlam nagyobb ezeknek a bűnöknek az elkövetésére a sérülés révén. 

A személyes sérülések gyógyulásához fontos az életszakaszok átimádkozása a fogantatástól kezdve minden időszakot (magzati kor, kisgyermekkor, gyermekkor, ifjúkor, felnőttkor minden életszakasz a jelen ideig). 

A családfa gyógyításához fontos a családfa gyógyító lelkigyakorlaton való részvétel vagy a könyv illetve hanganyag megismerése. Ezt követően a családfa korábbi generációs bűneinek felkutatása a felmenőkkel való beszélgetések alapján, szabadító/gyógyító karizmájú testvér imájának kérése mellett a generációs bűnök személyes átimádkozása. Ez lehet szentmise felajánlása mellett a rózsafüzér, a családfa gyógyító lelkigyakorlat táblázata és az öt lépés végén a kötött imája alapján minél több generációt átimádkozva. 

Ezekről nem tehet senki, de mindenkinek van személyes felelőssége abban, hogy mennyire nyitott a szíve Isten iránt, mennyire aktívan éli meg a hitét és hogy a rendelkezésre álló kegyelmi forrásokat és szakmai vagy testvéri segítségeket igénybe veszi-e, ráül-e a „háromlábú székre”, melyből bármelyik láb hiányzik, nem jut előre a lélek és „billegni” fog a szék. 


Az első lába a széknek, hogy egy lélek az életszentségre vezető lépésekkel él-e, az „öt építőkő” igénybe vétele, amelyet a Szűzanya Medjugorje-ban kér tőlünk (Szentírás, havi szentgyónás, szentmise és szentáldozás minél gyakrabban, szentségimádás/dicsőítés - adoratio, Rózsafüzér) és ennek során a szentgyónásban a papi segítség a szentség szabadító ereje és a lelki kísérés jelen van-e az életében. 

A második láb, hogy igénybe vesz-e valaki kellő esetben szakmai segítséget (mentálhigiéniai szakember és lelki gondozás). A pszichológiai és pszichiátriai kezelés is átmenetileg számításba jöhet pszichoterápia, klinikai szakpszichológus vagy gyógyszeres orvosi felügyelet alatti kezelés során, de amennyiben bebizonyosodik, hogy nincs örökletes betegség a háttérben csak lelki sérülésből fakadó pszichés tünet van jelen, kérni kell a gyógyulást és/vagy szabadulást az Úrtól a következő láb használatával.

A harmadik láb, hogy szabadító és/vagy gyógyító imát kér-e az egyházmegyei püspöki engedéllyel rendelkező szabadító szolgálatot végző paptestvérek és a karizmatikus megújulás szolgáló testvéreinek segítségével.

A kiindulópont a belső hozzáállásunkban, hogy ne legyen a szívünkben semmi rossz ragaszkodás, a keresztségi fogadalmamnak megfelelő módon a jelenben is ellene kell, hogy mondjak mindennek, ami a gonoszság hatalmában tart, oda visszahúz, ami nem Istentől jön, és nem Őhozzá vezet. Ellene kell mondani a bűnnek, a függőségeknek, kérni kell hozzá a kegyelmet, hogy az égiek közbenjárása által védelmet kaphassunk és a jó irányba haladhassunk.

A belső hozzáállás második alapvető eleme, hogy törekedni kell a megbocsátásra minden ellenem vétő iránt, aki életem során bármilyen módon akarva vagy akaratlanul megbántott, az ő lelki vaksága, tudatlansága vagy megkötöttségei miatt. 

Ezt főleg a „mérgező családtagok”, szülők, testvérek, rokonok esetében nehéz megtenni, akik irreális elvárásokat neveltek belénk illetve támasztanak felénk, amelyeknek, ha meg akarunk felelni, mi magunk sérülünk vagy betegedhetünk meg. Ilyen esetekben jobb a lelki és akár a fizikai elhatárolódás is a tudatos megbocsátás mellett. Más bűnéhez való asszisztálás ugyanis szintén bűn, amely a saját életem ellen való, ezt az Úr sem kívánja tőlünk. Ennek pszichológiai hátterét „Eric Berne: Sorskönyv” című könyve fogalmazza meg. Mindennek szentírási alapja is van, amikor a bibliai történetek szereplői kiengesztelődtek egy krízishelyzetet követően, de más lakóhelyet kerestek.

A harmadik megfelelő belső hozzáállás, a nyitott szív, Isten gyógyításának hittel való kérése, a seb megmutatása is alapvetően szükséges. A kegyelmek Istentől jönnek, nem a mi erőnkből lehetséges a gyógyulás a szabadulás, és az életszentség elérése. A megváltás misztériuma Isten ingyenes kegyelme, amelyet minden léleknek felkínál, megadja mindenkinek a megtérés lehetőségét és az ahhoz szükséges kegyelmi forrásokat.

A sérülések feldolgozása a „háromlábú szék” és a megfelelő belső hozzáállás által valósulhat meg az közösségi és egyéni imákat követően maradandó módon, de úgy, hogy a sérülések ellenére Istenre ki kell mondani az „IGEN”-t. Ez három fő területen fontos a gyógyuláshoz: a fájdalmak ellenére, az önsajnálat ellen és az elzárkózás ellen mégis tudatosan Istent választani és mellette dönteni. 

Ezt követően a Szentháromságos életben való előrelépés segít, hogy megmaradjon a gyógyult állapot. Ennek elemei első sorban a hit beaktiválása, nem elégedve meg a hittel önmagában, hanem aktívan fel is használva azt. Az Istengyermekség megélése során minden gyógyulatlanságunkat a Mennyei Atya kezébe és szívébe helyezve az Ő Atyai ölén tartózkodva elfogadjuk az Ő végtelen szeretetét és irgalmát nap, mint nap, testi és lelki életünk minden pillanatában. Keresztény életünk során fontos, hogy Jézus, a Fiúisten, a második Isteni Személy életpéldájának követése által azt tegyük kizárólag, amit a Mennyei Atya kíván tőlünk, imádságban kérve a segítségét és vezetését és a „vízen járva” a viharos tengerben hajózva. A Szentlélekben való megújult élet segít az életvezetés további részén. Minden törekvésünk alapja az alázat és az engedelmesség legyen, életünket engesztelésül felajánlva Istennek minden nehézségünkkel együtt.

Az itt leírtak a személyes lelki tapasztalatok tanúságtétele, mely a következő lelkigyakorlatok anyagának megismerésén alapul: Mijo Barada ágostonos harmadrendi misszionárius „Nemzedékek/családfa gyógyító” és az „Életszakaszok gyógyítása” lelkigyakorlatai, Katona István gyógyító szemináriuma Matthew és Dennis Lynn SJ, Sheila Fabricant: „Imaszeminárium az élet sebeinek gyógyítására” alapján, Mary Usha SND nővér gyógyító lelkigyakorlata a „Gyógyulás rejtett forrásai” címmel, Szent Ferenc Kisnővérei és Szabó József egri spirituális atya gyógyító lelkigyakorlata „Legyen neked a Te hited szerint.” címmel és a Verbum Dei közösség prédikált lelkigyakorlata.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése