2017. augusztus 21., hétfő

Családfa gyógyító lelkigyakorlat - Mijo Barada a nemzedékekért való imádságról

Szeretettel osztom meg egy közösségi testvérem levelét, melyben a nemzedékekért, a családfa gyógyításáért mondott imádságról szóló lelkigyakorlat hanganyagát osztja meg, amelyet Mijo Barada horvát karizmatikus tartott nemrég. Mindez nemcsak a elődeink üdvössége de a mi és családtagjaink gyógyulása és szabadulása, az Istenben megélt boldog és teljes életünk eléréséhez szükséges.


"Szívből ajánlom az alábbi lelkgyakorlat hanganyagát, hogy továbbítani tudd másoknak amelyen - horvát földön a sok háború nyomán - a megölt Vértanuk erőteljes áldása van! És a Magyarországi Vértanukra is gondolhatunk, és az iszlám által adott új Vértenukra is ...

Mijo Barada horvátországi 4 gyermekes katolikus családapa és agrár mérnök. Családjától és mandarin ültetvényeitől időszakosan távol - a világot járja Japántól Németországig és mostanában hazánkba is egyre többet hívják.

Mijo Barada családfagyógyító lelkigyakorlata Máriabesnyőn 2017. aug. 14-17.

A lelkigyakorlatot az alábbi záró prédikációval ajánlom kezdeni:

A hanganyagokat jobb egér gombbal katintva az adott hangfájlra és "Mentés másként ..." vagy "Link mentés másként ..." opciót választva tehetjük meg.

Ha közvetlen rákattintunk akkor az egyes böngészők megnyitott hanglejátszójának a végén (az az jobb oldalon) van a letöltési lehetőség.

Ha mindehez imádságos, befogadó lelkülettel elolvassuk az elmúlt hónapok Üzeneteit Szent Édesanyánknak Medjugorjéből akkor sok mindent érteni, érezni is fogunk: 


Kérem az imáitokat Mijo Barada szolgálatáért, családjáért mert nagyon erőtejes prófétikus történés és minden egyes alkalommal nagyon megszenved amíg az emberek nem gyónnak meg ...

Rendszerint mindennap Szentségimádás volt este 20 órától egész éjszaka, és mindennap Szentmise és Rózsafűzér a Szentségi Jézus jelenlétében.

Ezt ha hasonlóan csináljátok, akkor erőteljes lesz. Naponta 1 hanganyagot hallgasatok meg úgy, hogy két részre osztjátok és a kettő között elmondtok egy Rózsafűzért és a végét Szentségimádással zárjátok.

Kérem az imáitokat, közbenjárásotokat értem is, mert ez nagyon erőteljes tanítás. Tudjátok, hogy Mijo Barada Emiliano Tardif atya szeminárimain nevelkedett és Medjugorjeben kapott egy nagy áldást. Jézus tanítványainak egyike.

Máriabesnyőn láttam egy Szent Angyalt. Aki - úgy éreztem - Mijo szolgálatának angyala volt. Egyik este az előadóterem mellett kint a nagy platán fa helyén ált és utasításokat adott befelé nézve. Egszerü volt, fehér ruhába, szőkés barna haja, a fejét egy hármas fonatu egszerű fejdísz vette körül a homloka kozepén körbe. Isten szent jelenlétét sugározta. Az arcát részletesen nem láthattam de rendíthetetlenül erőss volt benne a szeretet és a szentség. A Seregek Urának ha egy ilyen Szent Angyala ezt hordozza, ezt a jelenltétet akkor Jézus Szentésges Szíve és Szűz Mára Szeplőtelen Szíve egyesülve a Szeretetben mit tartogathat számunkra ??? Nincs más Isten csak Mózes, Ábrahám és Jákob Istene az - Aki Van a Szentek Szentje!!!

Igen, Isten bárkit meg tud menteni de ehhez szüksége van az illető feltétel nélküli szabad akaratára, úgy, hogy azt Nála is tartsa minden időben ...

Sem halál, sem élet, sem magasság, sem mélység sem semmiféle más teremtmény el nem szakíthat minket az Isten szeretetétől amely a mi Urunkban Jézus Krisztusban van!

*     *     * 

Ezután nagy harc támadt a mennyben. Mihály és angyalai megtámadták a sárkányt. A sárkány és angyalai védekeztek, de nem tudtak ellenállni, s nem maradt számukra hely a mennyben. Levetették a nagy sárkányt, az ősi kígyót, aki maga az ördög, a sátán, aki tévútra vezeti az egész világot. A földre vetették, s vele együtt letaszították angyalait is. Ekkor harsány hangot hallottam az égben: "Eljött Istenünk üdvössége, ereje és országa, és az ő Fölkentjének uralma, mert letaszították testvéreink vádlóját, aki éjjel-nappal vádolta őket Istenünk színe előtt. De legyőzték a Bárány vérével és tanúságuk szavával, s nem kímélték életüket mindhalálig. " (Jel. 12, 8-11)

"A megváltás harmadik évezredében Isten a keresztények nagy Tavaszát készíti elő, amelynek kezdete immár előre látható. "  ( II. János Pál pápa - 1999 Pünkösdjén )

"Ekkor láttam a megnyílt eget, és íme, egy fehér ló, és aki azon ült, annak Hűséges és Igaz volt a neve, és igazságosan ítél és harcol. A szeme pedig olyan, mint a tűz lángja, és a fején számos korona. Olyan név van rá írva, amelyet rajta kívül senki sem ismer. Vértől ázott ruhába volt öltözve, és ez a neve: Isten Igéje. Az égi seregek követték őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsba öltözve. Szájából kétélű kard nyúlt ki, hogy azzal verje meg a nemzeteket. Ő fogja kormányozni őket vasvesszővel, és ő tapossa a mindenható Isten bosszuló haragjának szőlőprését.

A ruhája és ágyéka fölé ez van írva: Királyok Királya és uralkodók Ura!"

( Jel. 19, 11-16 )

Dicsőség Istennek a Magasságbelinek, áldott legyen Szent Neve! -- x 7
Dicsőség Istennek amint írva van!  -- x 5
Áldott a Király Aki eljön! -- x3

*   *   *

Midőn leszállottál a halálhoz, halhatatlan élet, akkor megtörted a poklot istenséged fényével; s midőn a holtakat is a mélységből feltámasztottad, minden mennyei erők örvendezve kiálták:

Életadó Krisztus Istenünk, dicsőség néked!

Volt egy álmom egy éjszaka: mindenütt Isten megjelenését lehetett tapasztalni olyan mennyiségben és változatos formában, hogy csak kapkodtuk a fejünket. Volt, hogy ősrégi ikonként, volt, hogy csillagok mozgásában az égbolton, volt, hogy egy ikon kivetítődött egy templom falára és mozgott. Olyan öröm ujjongásban voltunk akik ezt láttuk, hogy nem tudtunk betelni. Nagy biztonságot élhettünk meg. Szikrája sem volt a reménytelenségnek, félelemnek ... Igaz sokan akik nem Ismerték Istent nem értették, csak csodálkoztak, hogy minek örülnek annyira jó néhányan ... Jó néhányan azért örültek annyira, mert bensőjükben ezzel párhuzamosan mély örömöt éltek meg amely Isten jelenléte volt az emberekben és az emberek között.

Isten áldás kísérjen és óvja minden léptedet!

Szeretettel a Szeretetért!

- eleyson szolgálat -"


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése