2013. június 28., péntek

„Élet a Lélekben” Szentlélek szeminárium

nyolc alkalom Budapesten
az Emmánuel Közösség szervezésében

 2013. szept.10, 24,   okt.8, 22,   nov.5, 19,   dec.3, 17
kedd esténként 19.30-21.45 óráig


Megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét (ApCsel 1,8)

A kurzus célja: a Szentlélek gyógyító, vigasztaló, örömöt adó, újjáteremtő erejének megtapasztalása, és általa bátor, tanúságtevő keresztény élet kialakítása. Hatékonyságát - a tanítás mellett - a személyes megnyilatkozásra épülő csoportmegbeszélések és az otthoni egyéni elmélkedések segítik elő. Testvéri-közösségi tapasztalatot nyújtva az Egyházról, a szeminárium elvezet a hit jobb megismeréséhez, a Szentírás életre váltásához, az imaélet elmélyítéséhez és egyengeti az utat a közösségi elköteleződés irányában.
Az Isten országa béke és öröm a Szentlélekben. (v.ö. Róm 14,17)
.
Ha a résztvevő őszintén dönt Jézus mellett a szeminárium folyamán, rendszerint három nagy felfedezésre jut:
1.A katolikus Egyház közösségi dimenziója életet erősítő és szép
2.A hit hozzásegít az igazi belső örömhöz, a lelki békéhez és a belső egyensúly megteremtéséhez
3.A Szentléleknek fontos szerepe van a keresztény ember életében - „A Vigasztaló… megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.” /Jn 14,26/

Az „Élet a Lélekben” szeminárium a keresztség és a bérmálás szentségei által kapott kegyelmek megújulását és hatékonnyá válását jelenti.
A jelentkezés magában foglalja azt a szándékot, hogy a jelentkező komolyan akarja venni hitét, a Szentírás olvasását, a mindennapi imát, a bűntől való elfordulást és az Evangéliumot, és hogy Krisztus követését az Egyház közösségében akarja egyre mélyebben megélni. A szeminárium elvégzése melletti döntés megkívánja, hogy e nyolc találkozós lelkigyakorlat folyamatába minőségi időt és energiát fektessen bele.

Tájékoztatás: 30-464-99-50 (Szabóné Éva)

A jelentkezésed után mindenképpen küldünk visszajelzést a helyszín pontos címével.

Jelentkezési lap kitöltése ide kattintva: 
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése