2011. november 24., csütörtök

A tudás (ismeret) adománya


Ez az adomány kétféleképpen tapasztalható meg:
a. A tudás (vagy ismeret) adománya képessé teszi az embert, hogy Krisztusnak és az Ő igéjének misztériumába hatoljon oly módon, hogy azt másokkal rendkívüli erővel tudja közölni. Például egy imaközösség meghív egy hölgyet, hogy tartson előadást az egyik összejövetelen. Ha megvan neki a tudás adománya, akkor nem pusztán könyv-ízű tudást fog átadni, hanem olyan hatalommal, éleslátással, meggyőződéssel fog beszélni, amely az imádságos elmélkedésből táplálkozik, és a tudás adományát jelzi. A bölcsesség szavához hasonlóan a tudás (ismeret) szava is rendelkezik azzal a különleges képességgel, hogy megítélje a szív rejtett gondolatait és szándékait oly módon, hogy a hallgató vágyat érezzen a megváltozásra, és képes is legyen rá (lásd: Zsid 4,12-14).
b. A tudás (ismeret) szava a megismerhetetlen megismerésének Isten ajándékozta képességére is utalhat, amit a teológusok »belénk öntött tudásnak« neveznek. Jézus szolgálatában sok példát találunk erre az adományra, például amikor meglátja Natanaelt egy fa alatt, és rögtön tud róla mindent (lásd: Jn 1,48), vagy amikor tudja, hogy a szamariai asszonynak a kútnál nem egy, hanem öt férje volt életében (Jn 4,18). A keresztény részesülhet ebben az adományban, hiszen amint Szent Pál mondja (1Kor 2,9-16): "A Lélek ugyanis mindent átlát, még Isten mélységeit is... Ki látta át Isten gondolatait?... az Istentől eredő Lelket kaptuk... így birtokában vagyunk Krisztus gondolatainak."
Natanael (Bertalan)
Ezt a különleges adományt mindig azért kapjuk, hogy mások javára éljünk vele. Tapasztalatom szerint legalább háromféleképpen nyilvánulhat meg:
· A másik ember lelkiállapotának intuitív felismerésében. Például az arsi plébánosról (Vianney Szent Jánosról) mondják, hogy »megvolt az az adománya, hogy egy pillanat alatt képes volt megérteni valakinek a lelkét, és rögtön megérezte, milyen lelki problémával küszködik.« Briege McKenna (USA) nővér sokaknak segített már ezzel az adományával, hogy új életet kezdhessenek.
· A tudás (ismeret) adományát gyakran kapják meg olyanok, akik a közbenjáró imádság szolgálatára kötelezték el magukat. Néhányan például arról számoltak be nekem, hogy egyértelműen megérezték rokonaik, ismerőseik vagy akár idegenek közelgő halálát.
· A tudás (ismeret) adománya leggyakrabban a gyógyító szolgálatokon nyilvánul meg. John Wimber és Kathryn Kuhlman (USA-főleg Pittsburg) híres szolgálatai ehhez az adományhoz kapcsolódtak. Meglepő részletességgel tárták fel a közösség előtt, hogy ki milyen bajból gyógyul meg éppen. Néha ez az adomány a kulcsa az emlékezet gyógyításának. … Tapasztalatom szerint a gyógyulás mindig a tudás (ismeret) szava után következik be, hiszen a szívet a puszta vélekedésből a hegyeket mozgató hitre indítja.

Vianney Szent János
Forrás: Emmausz Közösség

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése