2011. november 5., szombat

Kősziklák felé

"Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem: hadd lakjam az Úr házában életemnek minden napján, hadd lássam az Úr pompáját, hadd látogassam templomát. Mert ő elrejt hajlékában a veszedelem idején, elbújtat sátra rejtekében, kősziklára emel fel engem. Így fölemeli fejemet ellenségeim fölé, akik körülvesznek. Én pedig diadalkiáltással áldozatot mutatok be hajlékában, éneklek és zsoltárt zengek az Úrnak." 27. Zsolt 4,6

Alpesi kőszáli kecske (Capra ibex)
"Hallgass, Isten, esdeklésemre, figyelj könyörgésemre. A föld széléről kiáltok hozzád szorongó szívvel.Vezess engem a megközelíthetetlen kősziklára!  Mert te vagy az én reménységem, erős tornyom az ellenséggel szemben. Bár lakhatnék mindörökké hajlékodban, hogy oltalmat lelhetnék szárnyad árnyékában! Mert Istenem, te meghallgatod imádságomat,s azoknak, akik nevedet félik, örökséget adsz. Adj a király napjaihoz napokat, esztendeit nemzedékről nemzedékre nyújtsd. Maradjon meg örökké Isten színe előtt, irgalmad és hűséged őrizzék meg őt!  Így majd zsoltárt zengek nevednek mindörökké, hogy napról napra teljesítsem fogadalmaimat. 61. Zsolt 2,9

Tömjénfa (Boswellia spp.)
 "A második napon mutass be egy hibátlan kecskebakot bűnért való áldozatul, és tisztítsák meg az oltárt úgy, amint megtisztították a bikával." Ezekiel 43, 22


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése