2011. november 11., péntek

Közösségek bemutatása 5.

Regina Collins nővér Erdélyben (Kép:erdon.ro)
Az Isteni Szeretet Közösség 
(Divine Love Community)

1. A Közösség története
A Közösség 1985-ben alakult.
Jézus szólt egy nővérhez a Szentlélek Leányai Kongregációban, és megkérte, hogy indítson el egy új közösséget, amely az Evangelizációnak legyen szentelve.
Négy évvel később a közösségnek egy házat adományoztak, Birmingham-ben, Angliában. 1995-ben Jézus világossá tette számunkra, hogy egy házat akar Magyarországon.
Meg is mutatta azt a házat, amit akart, habár nem volt eladó abban az időben..
Isten csodálatos módon gondoskodott rólunk. Dicsőség neki mindörökké.

2. A Közösség hivatása
Az Isteni Szeretet Közösség Küldetése, hogy megjelenítse a mennyei Atya szeretetét, a Jézus által hozott megváltást,
és a Szentlélek erejét, az Evangélium szóban és tettben való hirdetése által, "Magunkat az imának és az Ige szolgálatának szeretnénk szentelni" (Ap.Csel. 6,4 )
'Mi meg majd az imádsággal és az Ige szolgálatával foglalkozunk'

3. Az Isteni Szeretet Hírnökei
Divine Love Community -szentségimádás (Kép: Jesus Youth UK)
Fő munkánk az evangelizáció. Imádkozunk, és áldozatokat hozunk a lelkek megmentéséért, a tisztítótűzben szenvedőkért a beteg és bajban levő emberekért. Tanítani és segíteni másokat, hogy mélyítsék el a Krisztussal való kapcsolatukat és növekedjenek a Lélek ajándékaiban, része a szolgálatunknak. Szeretnénk szolgálni a szükségben levőket alázattal tudatosítva, hogy mi is szükséget szenvedünk. Mindnyájunknak különböző szolgálata van a közösségben. Néhányan a közbenjárásra hivattak, mások az Evangélium hirdetésére, és mások arra, hogy az alázatos szolgálatban tanúsítsák Isten szeretetét. Szeretnénk Isten eszközei lenni, bárhogyan is akar használni minket. Arra hivattunk, hogy szeressük egymást, hogy ez által tökéletesedjünk. Szeretnénk az embereket Jézus felé irányítani a példánkon keresztül.

Szeretnénk a dicsőítés emberei lenni, hogy Isten megdicsőüljön; ezért időt szánunk a dicsőítésre és az imádásra. Az ima és a szentségek által találkozunk Istennel, és így mi is szerető jelenlétté válunk.

Közösségünk nyitva áll férfiak és nők számára. Reméljük, hogy néhányan házasságuk előtt egy vagy több évet Istennek adnak a Közösségben élve. És reméljük, hogy néhányan egész életüket Istennek szentelik a Közösségben, a szegénység, tisztaság és engedelmesség fogadalmával.

Vannak házaink Angliában, Magyarországon és Romániában. Törökbálinton, Magyarországon egy lelkigyakorlatos házunk van, ahová eljöhetnek az emberek, hogy néhány napot Istennel töltsenek. Amely egyházmegyében dolgozunk, annak a katolikus püspökének vagyunk alávetve.

4. Elérhetőség
Lelkigyakorlatos ház Magyarországon:
2045 Törökbálint
Baross Gabor u. 2
HUNGARY
Tel/fax:00 36 23 339 029

Ház Angliában:

60 Holy Lane, Erdington,
Birmingham, B24 9JR
ENGLAND
Tel.:0121 384 5002
Fax: 0121 681 9142

E-mail:
iszka@mdl.t-online.hu

Forrás: a közösség honlapja - http://www.mdl.opoka.org.pl/index_hun.html

A közösségi programokról információk a "Meghívók lelki programokra" a bal oldalon.

Erdélyi misszió (Kép: Mindennapok - Világban élő Kármel)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése