2011. november 25., péntek

„Erő tölt el titeket”


Film a Szentlélekben való megújulásról

A Net For God TV filmjében Mary Healey teológiai doktor, szentírástudós, a detroiti Szent Szív Szeminárium professzora beszél a Karizmatikus Megújulásról és a Szentlélek-keresztségről. Ez a kifejezés magától Jézustól ered, amikor arról beszélt, hogy erő tölt el bennünket a Szentlélek kiáradása által.

A film kezdetén megtekinthetünk XVI. Benedek pápa 2008-as pünkösdi beszédéből egy részletet, majd a XXVI. Ifjúsági Világtalálkozóba pillanthatunk bele, továbbá az idei Chemin Neuf Közösség által szervezett Nemzetközi Fesztivál eseményeibe.

Megszólal többek között Raniero Cantalamessa, a pápai ház szónoka, Josip Loncar és a Chemin Neuf Közösség tagjai illetve a programokon részt vevő fiatalok.

Megtudhatunk többet a karizmákról pl. a nyelvek adományáról, amelyet az Egyház korábbi szakaszában „jubilatio”-nak (ujjongás) is neveztek. Szent Ágoston és az egyházatyák a nyelveken való dicsőítést így nevezték.  A karizmák az Egyház és nagy szentek pl. Avilai Nagy Szent Teréz életét is végigkísérték. Ő úgy írt erről a dicsőítő imáról, mint ami egy „halandzsa nyelvre” hasonlít.

Az összeállításban nyomon követhetjük a világ Szentlélekben való megújulásának a kezdeteit és történetét 1901. január 1-től a világ különböző felekezeteiben, Egyházaiban és végül a Katolikus Egyházban: két évvel a II. Vatikáni Zsinat után már a katolikus Egyház egyik közössége is megtapasztalta a Szentlélek erejét és a gyümölcsei egyre nyilvánvalóbbakká váltak. A történeti összeállításból kiderül, hogy a Szentlélek Pünkösd óta mindig ott munkálkodott az Egyházban, de sokáig elfelejtették a keresztények figyelmüket kellő mértékben ráirányítani a külsőségek betartására helyezett hangsúly és az elvilágosiasodás következtében

A különböző közösségi dicsőítő alkalmakon és ifjúsági találkozókon készült felvételek közelebb hozzák a Szentlélek örömét, erejét, és a karizmatikus megújulás gyümölcseit. Mindezt gyönyörű természeti képek egészítik ki.

A tanúságtételeket is tartalmazó, kb. 40 perces film itt tekinthető meg - magyar nyelven is. 


Személyesen megtapasztaltam, hogy a szentségekkel együtt valóban fontos megkapni a kegyelmeket, de hogy ezeket aktívan el is kezdjük felhasználni, ehhez szükséges a Szentlélek felszabadító ereje. A Szentlélek-keresztség tehát ahhoz hasonlítható, mint amikor valaki a már megkapott ajándékait elkezdi „kicsomagolni” és használatba venni a saját és a környezete javára.

Az „új bor” ígérete így valóban beteljesülhet, a „lélek józan részegségét” örömmel ihatjuk. Ezáltal a saját erőnkön felül többre, nagyobb jóra és szeretetre lehetünk képesek.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése