2015. július 5., vasárnap

Az olasz karizmatikus mozgalom találkozója Ferenc pápával

„Az egység és a béke útjai – Tanúságtételek és imák korunk vértanúiért és a lelki ökumenizmusért”

Július 3-án, pénteken estefelé rendkívüli és eredeti ökumenikus kezdeményezésre került sor Rómában a Szent Péter téren. Már délután 4 órától a forró nyári melegben zarándokok színes serege gyülekezett, énekelve, zászlókat lengetve, a Szent Péter térre: a Lélekben való Megújulás nevű olasz karizmatikus mozgalmak tagjai, minden életkorból, hogy imádkozzanak korunk keresztény vértanúiért, a békéért, a keresztények egységéért és az új evangelizálásért.  


Az összejövetel ökumenikus jellegét az is kifejezte, hogy a bazilika előtt felállított pódiummal szemben, ahova Ferenc pápa érkezését várták, felsorakoztak különböző felekezeteket képviselő püspökök, lelkészek: ott láthattunk Kurt Koch bíboros, a keresztények Egysége Tanácsának elnöke, valamint Angelo Bagnasco bíboros, genovai érsek, a CEI elnöke mellett többek között a Canterbury érseket képviselő David Moxon anglikán érseket, egy svéd lutheránus püspököt, egy kopt ortodox püspököt, a hollandiai szír-ortodox főegyházmegye metropolitáját, a bagdadi szírek emeritus érsekét, Salvatore Martinez családapát, aki 1997-től az olasz Lélekben való Megújulás első világi elnöke. Énekek és imák hangzottak fel angol nyelven.
Háromnegyed hatkor megérkezett a térre Ferenc pápa, aki a pápamobilon körben járt a harminc ezres lelkes sereg között, amint ezt a szerdai kihallgatásokon is tenni szokta, néha megállva, megpuszilva egy-egy feléje nyújtott kisgyermeket. Ferenc pápa egy évvel ezelőtt az Olimpiai Stadionban már meglátogatta a Mozgalom évi Összejövetelét. A pénteki, 38. találkozót is szombaton a Stadionban folytatták.

„Köszönjük meg az esőt is, amelyet a Gondviselés küldött”

A rendkívüli találkozónak kedvezett a Gondviselés. Amikor elkezdődtek a köszöntések, már az Abruzzók felől sötét felhők közeledtek, távol már esett, mert feltűnt az égen a szivárvány. Mire a pápa elkezdte – rögtönzésekkel teletűzdelt – beszédét, már a téren is esni kezdett: a színes napernyők átváltoztak esernyőkké. Ferenc pápa szokásos humorával meg is jegyezte: „Lám, milyen jó a Gondviselés: a forró napsütés után most zuhanyt küldött a seregre.”

„Add meg nekünk a keresztények egységét!”

A Szentatya a találkozó megnyitásakor mondott rögtönzött imájával az összejövetel lényegét fejezte ki, amelyet aztán beszédében részletezett: „Imádunk Téged, mindenható Isten, Atya, Fiú és Szentlélek. Atyánk! Küldd el nekünk a Szentlelket, akit Jézus megígért nekünk. Ő vezet bennünket az egység felé. Küldd el a Szentlelket, aki a karizmákat adja, aki a változatosságot műveli az Egyházban, és aki az egységet adja. Küldd el nekünk a Szentlelket, aki megtanít bennünket mindarra, amit Jézus tanított nekünk, és emlékeztet az ő tanítására. Úr Jézus, Te kérted mindannyiunk számára az egység kegyelmét ebben az Egyházban, amely a Tiéd, nem a miénk. A történelem megosztott bennünket. Jézus! Segíts bennünket az egység útján, vagy inkább a kiengesztelődött különbözőségek útján járni. Urunk, Te mindig megteszed azt, amit ígértél, add meg nekünk minden keresztény egységét! Ámen.”

A vér és a lélek ökumenizmusa

A találkozó elején Salvatore Martinez, az olasz Megújulás-Mozgalom világi elnöke köszöntötte a pápát, hangsúlyozva az összejövetel ökumenikus jellegét, idézve Jézus utolsó vacsorán elhangzott imáját: „Atyám, legyenek mindnyájan egyek!” (Jn 17, 21) „Énekelve és imádkozva az egység és a béke új útjait tapasztaljuk meg, hogy a „vér ökumenizmusa” és a „lelki ökumenizmus” hathatós legyen” – mondotta Salvatore Martinez. Ezután utalt arra, hogy tavaly itt Rómában, az Olimpiai Stadionban már találkoztak a Szentatyával, aki arra buzdította az olasz  karizmatikus megújulás elkötelezettjeit, hogy tegyenek tanúságot a lelki ökumenizmusról. Ezt igyekeznek megvalósítani csoportjaik és közösségeik a képzés és a szolgálatok révén, és így méltán örvendeznek: a moldovai gyerekek körében, a szentföldi családoknál, a családjukat elhagyó bevándorlók között, valamint a foglyok és a volt bebörtönzöttek körében. Igyekeznek a maguk részéről megvalósítani azt, amit Ferenc pápa az Evangélium öröme k. buzdításban (25, pont) annyira sürget. „lelkipásztori megtérés a missziózásra”.

Ezután elhangzott két tanúságtétel, majd következett Ferenc pápa beszéde.

„A folyónak az óceánba kell ömölnie!”

A leírt beszédet csak részben olvasta, átugrott lapokat, és többször rögtönzött. Most csak a lényeges pontokat emeljük ki. – Először utalt a Lélekben való Megújulás történetére. A zsinat másnapján Suenens belga bíboros szorgalmazására indult el a katolikus karizmatikus mozgalom, és ebből nőtt ki a Lélekben való Megújulás társulása. VI, Pál pápa is támogatta a belga bíboros kezdeményezését, aki „a kegyelem folyásának” (áradásának) határozta meg a karizmatikus megújulást.

VI. Pál 1975. Pünkösd hétfőjén szentmisét mutatott be a mozgalom tagjainak, és köszönetet mondott a kezdeményezésért:„Az Úr nevében megköszönöm, hogy a karizmatikus megújulást elhoztátok az Egyház szívébe.” Ezen a szentmisén mondta Suenens bíboros: „Bárcsak a karizmatikus megújulás eltűnhetne, és átalakulna pünkösdi kegyelemmé az egész Egyház számára, hogy hűséges legyen eredetéhez: a folyónak az óceánba kell ömölnie!” A bíboros még hangsúlyozta: a karizmatikus megújulást nem kell a „mozgalom” kategóriájába” sorolni, mert nem mozgalom szociológiai értelemben, nincsenek alapítói, nagy változatosságot mutat: kegyelmi folyam, a Szentlélek megújító fuvallata az Egyház valamennyi tagja: laikusok, szerzetesek, papok és püspökök számára. Kihívás mindenki számára. Mindenki számára, akik felvették a keresztséget a Szentlélekben.

Egység a sokféleségben

Ferenc pápa ezután emlékeztetett arra, hogy tavaly a Stadionban az egység a sokféleségben gondolatot domborította ki. Nem elég egységről beszélni, mert nem akármilyen egységről van szó, nem egyformáságról. A poliéder hasonlatát hozta fel: ebben egység felé tartanak (egyesülnek) a részek, de megőrzik eredetiségüket: ezek a karizmák, a Szentlélek ajándékai, különbözők, de mindegyik az egységet szolgálja. „A Lélek ott fú, ahol akar, amikor akar, és ahogy akar. Egység a különbözőségben és az igazságban, amely maga Jézus. Mi a közös jele azoknak, akik újjászülettek a kegyelem folyójából? Megtérni, új emberekké lenni: ez a keresztség a Szentlélekben. Olvassátok el Jn 3, 7-8-at, Jézus Nikodémushoz intézett szavait, a Lélekben való újjászületésről.”

Az egyházban Jézus az egyetlen Úr

A pápa a megkereszteltek egységéről rögtönözve különösen is kiemelte az egység a különbözőségben gondolatot! Minden megkereszteltről, tehát nemcsak katolikusról beszélt. Majd szólt arról a kísértésről, amikor mozgalmak alapítói, a vezetők nem szolgálni akarnak, hanem magukat állítják középpontba, és így az autoritarizmust, a tekintélyi elvet gyakorolják a közösség felett. Helyettesíthetetlennek tartják magukat, mások felett állnak, uralkodni akarnak. „Világos: az Egyházban egyedül a Szentlélek helyettesíthetetlen, és Jézus az egyetlen Úr!” Ezt a pápa ismételte és hangosan ismételtette a hívősereggel.

A vértanúk vére egyesíti a keresztényeket

Ferenc pápa elismeréssel szólt a karizmatikus megújulási Mozgalom Egyháznak tett szolgálatairól: segítik Isten népét, hogy személyesen találkozzon Jézus Krisztussal, hogy új emberek legyenek, kis csoportokban, alázatosan elmosódva, hagyják működni a Szentlelket. Kezdeményezzenek, hogy kapcsolatokat teremtsenek, együttműködve a püspökökkel, akik Krisztus testében, beléértve a karizmatikus megújulást is, felelősek a lelkipásztorkodásért. Ezután ismét a keresztények – minden megkeresztelt, minden keresztény felekezet – egységét hangsúlyozta. Az egységért való fáradozás az imával kezdődik, a közös imával. De létezik a vér ökumenizmusa. „Egység, mert a mai keresztény vértanúk vére egyesít bennünket. Tudjuk, hogy akik gyűlölik Jézus Krisztust, megölik a keresztényt. Mielőtt megölnék, nem kérdezik: ’Te lutheránus vagy, ortodox vagy, evangélikus vagy baptista vagy metodista vagy?’ Nem! ’Te keresztény vagy!’ És levágják a fejét. Ezek világosan tudják, hogy van egy közös gyökér, amely életet ad mindannyiunknak, és ezt Jézus Krisztusnak hívják, és van a Szentlélek, aki az egység felé vezet bennünket.” Ferenc pápa itt példákat is idézett.

Minden keresztény vértanú a testvérünk

Hamburgban egy katekéta katolikus pap után a nácik megöltek egy lutheránus pásztort is, mert katekizmust tanított. Vagy néhány hónappal ezelőtt 23 egyiptomi koptot a líbiai tengerparton, amikor kiejtették Jézus nevét. „Nem katolikusok, de keresztények, testvéreink, a mi vértanúink. A vér ökumenizmusa!  50 évvel ezelőtt Boldog VI. Pál, amikor szentté avatta a fiatal ugandai vértanúkat, utalt arra is, hogy vérüket ontották velük együtt anglikán katekéták is, valamennyien keresztény vértanúk.”

A Szentlélek újítja meg a keresztények életét

Végül Ferenc pápa találkát adott: itt a Szent Péter téren, 2017 Pünkösdjén a karizmatikus Megújulás, Aranyjubileumát ünneplik. Jó alkalom lesz, hogy hálát adjanak a Szentléleknek, az Egyháznak és világnak adott „kegyelmi áramlat” ajándékáért, hogy ünnepeljék a Szentlélek csodatetteit, amelyeket az elmúlt 50 év során művelt, megújítva keresztény milliók életét.

Forrás: Vatikáni Rádió

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése