2012. január 1., vasárnap

Örömben és bánatban is...A Legkisebb út nevű közösség belső használatra készült írásgyűjteményében az egyik üzenet így szól: "Kedves szülők, tanítsátok, neveljétek önmegtagadásra gyermekeiteket, hogy helyt tudjanak állni a próbatételekkor! Ha nem erősek a világ kísértéseivel szemben, még egy szellő is elsodorhatja őket. Megijedünk, ha lázadnak gyermekeink, vagy ha szenvedések ideje jön, pedig a feltámadt Jézus a reményre hív minket. Dicsérjétek az Urat örömben és bánatban is!" 

A Szentírás is felszentelt családokról beszél; Isten tulajdonai, akik elköteleződnek a szolgálatra, mint a Regina Pacis közösség tagjai. A külső testvérek a világban élnek, de segítik a belső, szerzetesi életformában élő testvéreket. Különleges ez a közösség, mert a különböző életállapotúak nagy családként együtt lakva egymás hivatását kiegészítik és fölerősítik, ugyanakkor családok bensőséges közege is megmarad. 

A budapesti misszióban is megjelenik ez a jellegzetesség, Marta Rinaldi nővér a házvezető, vannak egyedülálló fogadalmasok, egy olasz-brazil házaspár két gyermekkel, és két magyar novícia. A magyar külső közösség a hazai misszió születésnapján szokta megújítani az ígéreteket. A mostani, a tizennegyedik évforduló ünnepén, október első szombatján, a Nemeshegyi Péter jezsuita atya által bemutatott szentmise keretében a zuglói Kassai téri templomban tizenhatan, főleg nagycsaládos házaspárok tették ezt - gyermekeik Lélek-hívó imádsága közepette. Az ígéret szerint példaképnek a názáreti Szent Családot tekintik, az evangélium tanítása alapján élnek, és az egyház szolgálatára állnak. Luisa Nottegar elöljáró elfogadta a külső testvéri felajánlásukat Isten áldását kérve rájuk. Ilyenkor férje, Alessandro doktor - akinek boldoggá avatása folyamatban van - közbenjárását is szokták kérni; vele alapították a közösséget 1986-ban, Veronában. A már két évtizedes működés során kikristályosodtak a lelkiség ismérvei: alázat, istengyermekség, karitatív szolgálatok, öröm.


A brazíliai missziós házakban kilencszázötven olyan szegény sorsú gyermeket tanítanak (szakmát is adva kezükbe), akik különben nagy eséllyel a gyermekmaffia - prostitúció, szervkereskedelem - körébe kerülnének. A missziók fenntartását a brazil állam semmivel nem támogatja; olasz, liechtensteini, magyar táv-örökbefogadók egy-egy gyermek nevelését havi harmincöt euróval segítik.
 
A magyar misszió - az Argentína téri rendházközponttal - időseket gondoz, családok és fiatalok pasztorációjával foglalkozik. Utóbbi szép gyümölcse volt a budapesti városmisszióra elkészült, azon a héten tizenötször előadott Visszavárlak! című musical, amely a tékozló fiú történetét ábrázolta a mai korba helyezve. A közösség ünnepének estjén újra előadták a művet - nagy sikerrel! - a Szentlélek plébánia közösségi házában. 

Szöveg és 2. kép: Plichta Adrien

Forrás: Új Ember (2007)

További cikkek a közösségről
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése