2012. január 1., vasárnap

Közösségek bemutatása 6.


Regina Pacis Közösség

Béke Királynője (Medjugorje)
A Regina Pacis Közösség (olaszul: Comunità Regina Pacis; jelentése: „Béke Királynője Közösség”) egy karizmatikus közösség, amelynek tagjai a Katolikus Egyház tanítását vallva imádságos életet élnek, a szegények szolgálatával kapcsolatos tevékenységeket és evangelizációt végeznek.

1. Kialakulása
A Regina Pacis Katolikus Közösség születése egy olasz házaspár, Alessandro Nottegar és Luisa Scipionato nevéhez fűződik. A házaspár három kislányával éveket töltött Brazíliában, hogy a legszegényebbeket szolgálhassa. Sandro mint önkéntes orvos dolgozott a szegények és leprások között.
Miután visszatértek Olaszországba, ösztönzést kezdtek érezni arra, hogy új küldetésben szolgálják az Urat. Rövidesen a Nottegar házaspár körül egy kis imaközösség alakult ki. Arra éreztek hívást, hogy az első keresztény közösségek példájára létrehozzanak egy közösséget, ahol laikusok, szerzetesek, családok egy közösségben élve megosztják egymással az imádság, a szolgálat és felüdülés óráit. Tanúságot akartak tenni arról, hogy a házasok is hivatottak az életszentségre.
1986-ban a Gondviselés rendkívüli segítségével egy nagy házhoz jutottak, amely „Regina Pacis” néven kezdte meg közös életét és tevékenységét. Nem sokkal ezután Sandro váratlanul meghalt, és így az Úr a kereszt jelével pecsételte le az új művet.
Isten segítségével, egy fiatal házaspár és sok barát támogatásával, Luisa felülemelkedett Sandro halála miatti nagy szenvedésén, és továbbvitte a Közösséget. Új fiatalok és új házaspárok léptek be.


2. Felépítése:
Belső közösség:
Mindenki saját életállapotának megfelelően egyszerűségben, alázatban törekszik az Evangélium megélésére. A Közösség az Atya iránti bizalomteljes ráhagyatkozás légkörében él.

Családok:
A Közösség a családok identitását nem változtatja meg: a házastársak egysége egymással és gyermekeikkel mindig elsődlegesnek tekintendő.

Laikusok:
A laikusok életüket Krisztus, a testvérek és a szegények szolgálatába állítják.

Szerzetesek:
A szerzetesek a noviciátus végén az Egyház hagyományai szerint tesznek fogadalmat. Életüket felajánlják a gyermekek, a fiatalok, a családok és a szegények szolgálatára és evangelizálására. Azok a szerzetesek, akik papi hivatást éreznek, a megyéspüspök beleegyezése után teológiai tanulmányokat folytatnak a szemináriumban, és az egyházmegyébe inkardinálódnak.

Külső Közösség:
A Külső Közösség laikusokból, többnyire családokból tevődik össze, akik a Regina Pacis Közösség lelkisége szerint élnek a világban. A Külső Közösség elkötelezi magát az imában, és törekszik az Evangélium radikális megélésére saját családjában, munkájában és a társadalmi életben. Mindenki saját szakértelme és képessége szerint törekszik konkrét módon is támogatni a Közösség fenntartását és hozzátartozó tevékenységeit.

Barátok és a fiatalok törzse:
A Regina Pacis Közösség barátai azok, akik osztoznak a Mű lelkiségében, és különböző módon támogatják azt.
3. Lelkiség és karizma
A Közösség szíve Jézus, akiben az egység és kiengesztelődés állandó forrása található. A krisztus-követés mintaképe pedig Mária, akinek anyai oltalmában bízva élnek. Meghatározó az ima, az elfogadó szeretet, a szegények szolgálata és az evangelizáció.
A napi szentmise, a szentségimádás, a liturgikus és a dicsőítő ima, a Szentlélek segítségül hívása adják a Közösség életének és küldetésének megtartó és előrevivő erejét. Az imával átitatott testvéri szeretetből és az alapszabályból születik az egység, a derű, a bizalom és tisztelet légköre. A hét minden napjának sajátos imaszándéka van.
4. Missziós területek
Brazíliában három városban (Quixada, Feira de Santana, Fortaleza) működik óvoda, iskola a legszegényebb gyerekek fogadására. Az intézmények fenntartása a távörökbefogadás által biztosított.
Magyarországi missziós és evangelizációs tevékenységük: 1993-ban dr. Paskai László bíboros meghívására a Közösség a fővárosba érkezik.
Idősek felkarolása: A Közösség tagjai hétköznap délelőttönként látogatják a magányos, elhagyatott időseket, segítséget nyújtva nekik.
Családok lelki napja: Minden hónap harmadik szombatján. A felnőttek tanításon vesznek részt, amit általában kiscsoportos megbeszélés, megosztás követ. A közös ebéd után szentségimádást végzünk, olykor egy-egy tanúságtételt hallgatunk meg, majd a nap szentmisével zárul. A gyerekeknek külön programot szervezünk.
Fiatalok lelki napja: Minden hónap első szombatján szervezzük a fiataloknak, akik tanításon, szentségimádáson és szentmisén vesznek részt. A nap folyamán jut idő közös beszélgetésre, kötetlen együttlétre is.
Fiatalok találkozója: Szombat délutánonként 17 órától várjuk a Törzs tagjait, valamint minden érdeklődő fiatalt közös imára, baráti együttlétre.
Szentségimádás: Egyéni szentségimádásra mindennap van lehetőség a Közösség kápolnájában. Közös szentségimádáson péntekenként 14.30-tól 15.30-ig lehet részt venni.
Együttműködés az egyházmegyével és plébániával: A Közösség mindenekelőtt a Kassai téri Szentlélek Plébániával működik együtt, ahol lelki programokat és imaórákat szervez.
5. Elérhetőségek
A Közösség moderátora: Luisa Scipionato Nottegar
Az anyaház címe: Italia – 37128 Verona, via Bonuzzo S. Anna 11.
Tel.: (39-045) 551-292, Fax.: (39-045) 870-0642
E-mail: regina.pacis@tiscalinet.it

A magyarországi közösség vezetője: Marta Rinaldi
Cím: 1147 Budapest, Argentína tér 2/a Tel./fax: 1/383-6031
E-mail: regina.pacis@chello.hu

Forrás: OLI, MKPK, Wikipédia

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése