2011. október 24., hétfő

Viharokban Ő erős várunk

Borz (Meles meles) menedékhely
Az Úr hatalmas és felséges, Szárnyai alatt otthont és menedéket találunk, ha Hozzá menekülünk szorongattatásaink idején a kísértések és ellenséges támadások alkalmával. Megóv Ő és megszabadít, mert Irgalma és Hűsége nem fogy el, és örökké megmarad azokon, akik Őt félik.

„Áldott legyen az Úr (az erős városban)! Csodálatosan megmutatta nekem irgalmát. Ijedtemben így beszéltem: "Elutasítottál szemed elől." De te meghallottad könyörgő szavam, amikor hozzád kiáltottam. Szeressétek az Urat mind, ti övéi! Akik hűek hozzá, azokat az Úr oltalmazza, de bőven megfizet azoknak, akik elbizakodva cselekszenek. Legyetek erősek és bátor lelkűek, mindnyájan, akik az Úrban reménykedtek!” Zsolt 31, 22-25

„Én azonban hatalmadról énekelek, s már reggel örülök irgalmadnak. Mivel menedékem lettél, erős vár, zaklatásom napján. Neked énekelek, erősségem, hiszen Isten az én váram, az én jóságos Istenem.” Zsolt 59, 17-18


„Hallgasd meg kiáltásomat, Uram, figyelj imádságomra! A föld határáról kiáltok hozzád, mert eleped a szívem. Vezess arra a sziklára fel, amely túlságosan magas nekem! Oltalmam vagy, erős vár az ellenség ellen. Hadd lakhassam mindig a te sátradban, elrejtőzve szárnyaid alatt! Mert te, Istenem, hallottad fogadalmam, megadtad az örökséget, amit azoknak szántál, akik tisztelik nevedet. Napokra napokat engedj a királynak, s évei tegyék ki nemzedékek korát! Uralkodjék örökké Isten előtt, küldd védelmére kegyelmedet és hűségedet! Akkor majd folyvást dicsőítem neved, és mindennap beváltom fogadalmamat.” Zsolt 61, 2-9

„Uram, hozzád menekülök, ne hagyj soha szégyent vallanom! Igazságodban ments meg, szabadíts meg! Fordítsd felém füled és siess segítségemre! Légy megmentő sziklám, erős váram! Valóban te vagy sziklám és váram. Istenem, ments meg engem a gonoszok kezétől, a bűnösök és hatalmaskodók öklétől! Mert te vagy, Istenem, bizodalmam, Uram, te vagy reményem ifjúságom óta. Anyám méhétől fogva veled tartottam, anyám ölétől kezdve te voltál osztályrészem, mindig tebenned bizakodtam.” Zsolt 71, 1-6
EMLÉKEZZÉL MEG

Emlékezzél meg az Úr jóságáról,
Emlékezzél meg oltalmáról,
Mert olyan magas, mint az ég,
Hűsége s megtartó kegyelme hozzánk,
Nagy az Ő kegyelme népe iránt.
Viharokban Ő erős várunk,
Mikor szélvész dúl, karjába zár,
S amilyen távol van napkelet,
Oly messze veti el tőlünk bűneinket,
Nem fogy el irgalma népe iránt.
(Walt Harrah)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése