2011. október 11., kedd

Közösségek bemutatása 4.

Az Élet Kenyere Közösség

Egyike azoknak a – katolikus egyház megújulása során létrejött – új közösségeknek, amelyekben családosok, egyedülállók és szerzetesi életformát választók a közösség egyenrangú tagjai lehetnek, és vagyonközösségben élnek.

De az Élet Kenyere Közösségben a tagok nemcsak egymással osztják meg, amijük van, hanem azokkal a segítségre szoruló emberekkel is (pl. hajléktalanok, alkoholról vagy kábítószerről leszokottak) akiket – korlátozott számban, bizonyos időre és bizonyos feltételek mellett – házukba befogadnak. A közösség tagjai önként szegénységet vállalnak, mert megtalálták azt a drága kincset, amiért mindent odaadnak: Jézust, aki maga is szegényként ment a szegény emberek közé. Mi is ezt a sorsot akarjuk vállalni, Őiránta való szeretetből, aki ezt mondta: „amid csak van, add el és oszd szét a szegények között, így kincsed lesz a mennyben, azután jöjj és kövess engem.”(Lk 18,22)

Az Élet Kenyere Közösséget 1976-ban Franciaországban alapította Pascal Pingault és felesége, Marie-Annick, egy másik házaspárral együtt (Bruno és France). Egy intenzív imaéletben eltöltött idő után – miközben egyházhoz még nem kapcsolódtak – egy, az Eukarisztiával kapcsolatos megtapasztalásuk után eldöntötték, hogy a katolikus egyházhoz kívánnak tartozni. 1984-benkapott a közösség hivatalos egyházi jóváhagyást.

Az 1990-es évektől már világszerte (Európában és Afrikában sok helyen, de Észak- és Dél-Amerika, valamint Ázsia néhány országában is) működnek házai a közösségnek.

Magyarországon 1988 óta létezik és 1993-tól Martonvásáron működik a közösség. Itt egy egyszerű kis házban élünk; imádkozunk és dolgozunk.

A házunkban lévő kis kápolnában rendszeres szentségimádást és liturgiákat tartunk, örömeinket és gondjainkat az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus elé tesszük le. Ez a bensőséges találkozás az Úrral erőforrás és segítség számunkra konkrét problémáink megoldásához; belső békénk forrása. A nálunk lévő szegényeket is buzdítjuk rá, hogy vállalják és fedezzék föl ennek a találkozásnak az örömét.

Mind a közösségi tagok, mind a befogadottak többnyire külső munkahelyekre járnak dolgozni, és otthon közösen végezzük el a házimunkákat. Valljuk, hogy a közösen végzett munka is gyógyító hatású annak, aki lelki problémákkal küszködik. Keresetünk mindenre nem elég, de ha valamiből kevesebb jut, akkor sem esünk kétségbe, mert tudjuk, hogy ami igazán szükséges, azt mindig megadja az Úr. Jézus ezt mondta: „Ne aggodalmaskodjatok... Mennyei Atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti elsősorban az Isten Országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá.” (Mt 6,31-33)

A közösség hivatása, lelkisége

Eukarisztikus élet: Szentségimádás a közösség valamennyi házának kápolnájában, kihelyezett Oltáriszentség előtt, általában órás váltásokban. Lehetőség szerint napi szentáldozás. A közösséghez tartozó különböző életállapotú emberek (házaspárok, családok, egyedülállók, szerzetes-testvérek és -nővérek, papok, diákonusok, zarándokok és remeték) a közös imádásban kapott kegyelem által egyetlen „eukarisztikus nép”-et alkotnak. De megéljük az „egy nép”-be tartozást a nálunk lévő szegényekkel és a hozzánk látogató ismerőseinkkel, barátainkkal is. Szentségimádásaink és liturgiáink mindenki előtt nyitottak.

Fontosnak tartja a közösség, hogy világszerte – és különösen a legszegényebbek körében – megvalósuljon Jézus imádása és a szükséget szenvedők szolgálata.

Közösségvállalás a szegényekkel és a kicsinyekkel: A közösség befogad házaiba szerte a világon szegényeket és különböző segítségre szoruló embereket, miközben maga is szegényen él. Lehetőségei szerint segíti a közösségen kívül élő rászorulókat is. Az anyagi javak tekintetében radikálisan az Evangélium eszményéhez tartja magát és karizmatikus hittel hagyatkozik rá az Úr gondviselő szeretetére. Ugyanakkor környezetében is szeretettel veszi körül a kicsinyeket és a gyermekeket, tudva azt, hogy aki evilágon a legkisebb, Isten Országában az a legnagyobb.

Szolidaritást vállalva a közeli és távoli szegényekkel, a békességet építjük az emberek között.

A közösség lelkisége megismerhető az alábbi könyvekből:

-Búzaszemek az élet kenyeréből – a közösség születésének története

-Együtt a szegényekkel – az evangéliumi szegénység megélése

Közösségi találkozó
Cím: 2462. Martonvásár, Dózsa Gy. u. 1.

Tel.: 22/460-616

E-mail: frlaszlo@gmail.com

Nemzetközi honlap: http://www.paindevie.net/

További magyar nyelvű oldalak:

 Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése