2015. november 26., csütörtök

Megújuló Szív – Megújuló Egyház – Megújuló Nemzet

Isten elhívásának engedelmeskedve, kb. másfél év előkészület után 2015. november 14-én került megrendezésre a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás (MKKM) országos találkozója Szombathelyen, a Savaria Arénában. Soproni Mónika képei idézik fel a napot.

 
A Szent Szűz és Szent Márton, valamint a Magyar Szentek és Boldogok pártofogó jelenlétében ünnepelhetett a mintegy 2000 résztvevő. Örömmel láthattuk a vendégül nemcsak az egyházmegyénkből, hanem az ország sok területéről, pl.:  Nyíregyházáról, Bajáról, Szegedről, Szolnokról, valamint a Kárpátaljáról, Erdélyből, Felvidékről, Vajdaságból és Burgenlandból érkezetteket is. A találkozón részt vettek az osztrák karizmatikus megújulás tagjain kívül a horvát és a lengyel nemzet képviselői is. Lélekben velünk voltak, és levélben üdvözöltek minket a szlovák testvérek, akiknek üzenetét Molnár Imre történész, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója tolmácsolta.
A program vezérfonala az egyén szívéből induló az Egyházon keresztül nemzetet és történelmet formáló megújulás volt. Az előadások sorát két fiatal tanúságtétele indította: azt osztották meg a hallgatósággal, hogyan találkoztak Jézussal és Ő hogyan változtatta meg életüket, elszakítva őket az ezotéria, okkultizmus fogságából, valamint az Istentől való elfordulásból.

Az ezt követő tanítások segítettek bennünket felfedezni nemcsak a megújulás lelkületét, hanem ezen belül a speciálisan magyar elhívásunkat, mely ma is érvényes: őrizni a keresztet, oltalmazni a kereszténységet.

A nap során Kunszabó Zoltán diakónus, a MKKM Nemzeti Szolgáló Bizottságának elnöke hívást intézett mindazokhoz, akik még nem hozták meg az élet legfontosabb döntését, hogy szívüket Krisztusnak átadják. A nap egyik legcsodálatosabb eseménye volt, ahogy az emberek tódultak előre, és adták át rövid ima által életüket Isten Fiának. (Közülük többet kisközösségben is viszontláttunk.)

Dél környékén Hugyecz János gödöllői plébános atya által vezett szentségimádáson vehettünk részt. Krisztus szava szólt: "Evezz a mélyre" illetve "Vesd ki a hálót!".

A délután során Gábriel Zoltán a sülysápi Imádság Háza alapítója beszélt arról, hogyan indult el településükön a nap minden órájában meg nem szűnő dicsőítést célba vevő mozgalom.

A nap fő előadója Székely János püspök atya volt, aki személyes hangvételű, tanúságtételekben is gazdag tanításokban adott iránymutatást: használva karizmáinkat legyünk olyan közösségek, akik nem válunk zárttá, mint a Holt - tenger, hanem legyen szeretetünk aktív, odafordulva a szegényekhez, a szükséget szenvedőkhöz. Nem egyhamar fogjuk elfelejteni annak a cigány fiatalembernek a történetét, aki családi körülmélnyei által kilátástalanságra volt predestinálva, de egy tanítónéni személyes, odaforduló szeretete által mégis gimnáziumot végzett, becsületes dolgozó ember lett.

A délután sor került egy közbenjárásra is, ahol a szolgáló testvérek a különböző szolgálati területek szerint imádkoztak külön - külön a szülőkért, tanárokért, szociális területen dolgozókért, hitoktatókért, közösségvezetőkért, az evangélium hirdetőiért, a szervező, segítő testvérekért, köztük azokért is, akik látszólag jelentéktelennek tűnő szolgálatukkal segítik az evangélium ügyét.

A nap csúcspontja a szentmise, ahol Székely János püspök atya vezetett tovább bennünket az irgalmas szeretet dimenziójába.

A nap nem lett volna teljes, ha hazánk vezető katolikus dicséretvezetői: Csiszér László és Flach Ferenc, valamint a zalaegerszegi Rád Találtam dicsőítő csoport és a helyiekből verbuválódott dicsőítő csoport nem vezetett volna be mindenkit a dicséretek által Isten jelenlétébe.

A találkozót végig kísérte az eukarisztikus Jézus jelenléte: a kedves annunciáta nővérek az Aréna egyik termében alakítottak ki nagy kreativitással egy szentségimádási kápolnát, ahol  szüntelenül jelen volt a hódolat a kenyér színe alatt rejtező Úr felé. Természetesen bárki a résztvevők közül a nap bármely pontján bemehetett ide elcsendesedni.

A szentségi Jézus ott várakozott a gyóntató atyák szolgálatában is, akik több gyóntatásra kijelölt helyszínen várták a hazatérő fiakat és az elkódorgott bárányokat, hogy Krisztushoz vezessék őket.

Külön hely állt rendelkezésre a karizmatikus közbenjárás számára, ahol az ország különböző közösségeiből érkező imádkozók várták a lelki szükségben lévőket.

Az Aréna kiscsarnokában párhuzamos programként a tizenéveseket várta a MKKM tini szolgálata, illetve külön kis helységben három óvónő és vállalkozó fiatalok foglalkoztak a legkisebbekkel: játék, színezők sok nevetés és egy kis édesség várta a lurkókat.

A nap végeztével örömmel olvashatjuk a tanúságtételeket, beszámolókat: a résztvevők boldogsággal mentek haza. Külön köszönet illeti az Emberi Erőforrások Minisztériumát, aki az egyházi célú pályázatok kiírásával segíti az ilyen és ehhez hasonló programok megvalósítását. Támogatásuk – ha nem is oldotta meg - de nagyban segített a találkozó finanszírozásában. Nem mehetünk el a szeretet köszönő szavai nélkül a GYSEV és a MÁV által a résztvevők számára biztosított lehetőség mellett: akik vonattal érkeztek a találkozóra, az ország egész területén 50%-os kedvezményt vehettek igénybe. Isten áldja a felelős vezetőket!


Összességében mind, akik jelen voltunk nagy kegyelemekkel élhettük meg ezt a napot. Felsorolni is nehéz, milyen sok ember dolgozott, imádkozott és böjtölt ezért a napért: Isten viszont név szerint tudja – Ő viszonozza a sok szeretetet végtelen kincsestárából! Legyen köszönet mindenkinek.

A program mottója legfőbb segítőnkre utal: "Legyen nekem a te igéd szerint" (Lk 1,38). Az összes emberek közül a Szent Szűz volt az, akivel sikerülhetett ez a találkozó.  Az alkalom után a Jézus által meggyógyított 10 leprás esetén (Lk 17,11-19) okulva a hálaadás napjait tartjuk. Legnagyobb közbenjárónkkal együtt, túlcsorduló örömmel imádkozhatjuk: "Nagyot művelt velem Ő, Aki hatalmas, Akit Szentnek hívunk". (Lk 1,49)

Frikk József

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése