2015. január 28., szerda

Ruah - Isten Lelkével élünk"Ezt a szózatot intézi az Úr Zerubbábelhez: 
Nem hatalom által és nem erőszak által, hanem az én lelkem által – mondja a Seregek Ura." 

Zakariás 4, 6 

Ruah

Ruah, ruah, ruah! 

Nem erőszakkal, hatalommal, de Jézus Lelkével élünk.

Forrás: Sárga könyv 186. ének

1 megjegyzés: