2014. október 21., kedd

Beszámoló a 2014-es októberi EKKM találkozóról

Idén október 11-én került sor az évről-évre megrendezett Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás (EKKM) XI. Találkozójára. A tizenöt erdélyi közösség rendezvénye a székelyudvarhelyi Rákóczi Centerben kapott helyet a rendezvény, melynek mottóját a szervezők Márk evangéliumából választották: „Jézus ránézett és megkedvelte”. (Mk 10,21)

A helyi Forrás közösség tagjai néhány óra alatt liturgikus hellyé alakították át a sportcsarnokot, lehetővé téve, hogy a több mint ezer résztvevő átélhesse az Istennel és egymással való találkozás örömét a közös dicsőítésben (melyet a marosvásárhelyi Magvető közösség dicsőítő csapata vezetett), szentségimádásban és szentmisében.

A találkozó ideje alatt gyerekfelügyelet volt a ferences nővéreknek köszönhetően, akik a Nardini óvodában látták vendégül a kicsiket. A fiatalok számára a Keresztirány ifjúsági szolgálat valamint a helyi Pitypang közösség szervezett programot. 

Tizenhat lelkipásztor szolgáltatta ki a bűnbocsánat szentségét, többen közülük a teljes programon jelen voltak. Tamás József segédpüspök atya köszöntötte a résztvevőket, és áldását adta a találkozóra.

Találkozás a Szentháromsággal

A nap előadója David Payne, az angliai Westminster-apátság székhelyű Katolikus Evangelizációs Szolgálat elnöke volt. Bevezetőjében saját megtéréséről beszélt, az életében bekövetkezett csodákról: „Egy megtört szívből feltörő kiáltás Istenhez felszabadítja a mennyország hatalmas erejét annak az embernek az életében”, majd az édesanyák imájának erejét hangsúlyozta.

David szerint mindannyiunknak szükségünk van három alapvető találkozásra ahhoz, hogy Isten szeretetének misszionáriusai legyünk – Ferenc pápa szerint ez a keresztény ember küldetése.

A három részre osztott előadássorozatban az élő Jézust említette elsőként. Az Ő Szent Vére minden bűnt eltöröl, hiszen egy „természetfeletti tisztítószer”. Minden nap meg kell tisztulnunk a Szent Vér által, hogy a kegyelem elérjen hozzánk. A kereszt a világegyetem középpontja, innen származik minden élet. A keresztség által „szívátültetésben részesülünk”, a megtört, bűnös szív helyett egy újat kapunk, a feltámadt Jézus szívét, azáltal Krisztus él bennünk.

Az előadó kifejtette, hogy szükségünk van a Szentlélekkel való találkozásra is. Ismernünk kell Őt, kapcsolatban kell legyünk vele, mivel Ő az, aki lehetővé teszi számunkra, hogy Jézus Szent Vérében megfürödhessünk. A Szentlélek, a Vigasztaló, a Tökéletes Barát az egyetlen ellenszere korunk legrosszabb betegségének, a magánynak, Ő az, aki képes betölteni a szívünkben tátongó ürességet. „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. ” (Gal 5,22-23)

Az Atya szeretetét is meg kell tapasztalnunk ahhoz, hogy ne csak az értelmünkkel, hanem a szívünkkel is higgyünk. Az ima által minden nap rá kell hangolódnunk az Atya hangjára, be kell lépnünk az Ő jelenlétébe, és figyelnünk a szavaira. David Payne többször is idézte Ferenc pápát, az egyházfő szerint két szó összefoglalja az egész keresztény hitet: Abba – Atya. Az Abba kifejezésnek a mai magyar nyelvben talán az „édesapám” vagy a „papa” kifejezés felelne meg legjobban, egy bensőséges, istengyermeki viszonyt tükröz.

Szentségimádás, szentmise

Szent II. János Pál szerint az Atya szeretetét az Oltáriszentség előtt tudjuk megtapasztalni, ahol jelen van Jézus, aki az Út az Atyához. A Szentségimádást Fülöp László gelencei segédlelkész vezette. Szavaival az Úr Jézus felé terelte gondolatainkat, segített „mélyre evezni”, időt hagyva természetesen az elcsendesedésre is.

A Mária Rádió által élőben közvetített hálaadó szentmisén László Rezső Kapnikbányán szolgáló plébános volt a főcelebráns. A lelkipásztor – aki közösséget vállalt a katolikus karizmatikus megújulással – a gazdag ifjúval kezdte beszédét, akire „Jézus ránézett és megkedvelte” (Mk 10,21), és akit meghívott, hogy kövesse Őt. Tudjuk a Szentírásból, hogy az ifjú nem teljesítette Jézus kérését, nem mondott le vagyonáról. Rezső atya szerint: „feltűnt, mint egy csillag, majd lezuhant”.

Rezső atya arra buzdított, hogy – miután a szentgyónásban megtisztítottuk lelkünket – szánjuk oda testünket-lelkünket, gondolatvilágunkat, mindenünket, amink van Jézusnak, engedjük, hogy Ő legyen életünk Ura. Kössünk vele szövetséget. Ne csak kívülről figyeljük Jézust, evezzünk a mélyre. Alapozzuk életünket a Tízparancsolatra. „Ha tehát hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, akkor az összes népek között különleges tulajdonommá teszlek benneteket.” (Kiv 19,5)

Kiemelte a krisztusi közösségek fontosságát: ahhoz, hogy gyarlóságunk, elesettségünk, visszatérő bűneink ellenére is Isten útján megmaradjunk, létfontosságú, hogy egy ilyen közösség legyen mögöttünk. „Az erdőn kívüli fát a természet jobban megpróbálja, azt a fát, amely a tisztáson van.” Saját életére is kitért, megköszönte a hittestvéreinek a lelki támaszt, a közösen átélt lelki élményeket.

A szentmisén a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz Plébánia Hállaluja ifjúsági zenekara szolgált.

Köszönet és hála

A szervezők köszönetüket fejezik ki dr. Botár Gábornak, a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz Plébánia plébánosának és László Attilának, a Szent György Plébánia plébánosának szolgálatukért, valamint azért, hogy felkarolták a találkozót, és segítettek annak szervezésében is.

Köszönet a helyszínt adó Rákóczi Center tulajdonosának, számos udvarhelyi vállalkozónak és magánszemélynek, akik hozzájárultak a találkozó létrejöttéhez.

Barabás Mózes

Forrás: Gyulafehérvári Érsekség
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése