2013. augusztus 10., szombat

Szentlélek szeminárium az Emmánuel Közösséggel

„Élet a Lélekben” Szentlélek szeminárium

nyolc alkalom Budapesten

az Emmánuel Közösség szervezésében

2013. szept.10, 24, okt.8, 22, nov.5, 19, dec.3, 17

kedd esténként 19.30-21.45 óráig

Megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét (ApCsel 1,8)A kurzus célja: a Szentlélek gyógyító, vigasztaló, örömöt adó, újjáteremtő
erejének megtapasztalása, és általa bátor, tanúságtevő keresztény élet
kialakítása. Hatékonyságát - a tanítás mellett - a személyes
megnyilatkozásra épülő csoportmegbeszélések és az otthoni egyéni
elmélkedések segítik elő. Testvéri-közösségi tapasztalatot nyújtva az
Egyházról, a szeminárium elvezet a hit jobb megismeréséhez, a Szentírás
életre váltásához, az imaélet elmélyítéséhez és egyengeti az utat a
közösségi elköteleződés irányában.

Az Isten országa béke és öröm a Szentlélekben. (v.ö. Róm 14,17)


Ha a résztvevő őszintén dönt Jézus mellett a szeminárium folyamán,
rendszerint három nagy felfedezésre jut:

1.. A katolikus Egyház közösségi dimenziója életet erősítő és szép
2.. A hit hozzásegít az igazi belső örömhöz, a lelki békéhez és a belső
egyensúly megteremtéséhez
3.. A Szentléleknek fontos szerepe van a keresztény ember életében - „A
Vigasztaló… megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent,
amit mondtam nektek.” /Jn 14,26/

Az „Élet a Lélekben” szeminárium a keresztség és a bérmálás szentségei
által kapott kegyelmek megújulását és hatékonnyá válását jelenti.

A jelentkezés magában foglalja azt a szándékot, hogy a jelentkező komolyan
akarja venni hitét, a Szentírás olvasását, a mindennapi imát, a bűntől
való elfordulást és az Evangéliumot, és hogy Krisztus követését az Egyház
közösségében akarja egyre mélyebben megélni. A szeminárium elvégzése
melletti döntés megkívánja, hogy e nyolc találkozós lelkigyakorlat
folyamatába minőségi időt és energiát fektessen bele.

Tájékoztatás: 30-464-99-50 (Szabóné Éva)

A jelentkezésed után mindenképpen küldünk visszajelzést a helyszín pontos
címével.

Jelentkezési lap kitöltése ide kattintva:

https://docs.google.com/forms/d/10_ZGuZBR4TlYEqxXQXWnI-xSdMUwNKqWHLCvTNSA3Tg/viewform


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése