2013. június 21., péntek

A katolikus karizmatikus megújulásról

Mi a karizmatikus megújulás?
A Szentlélek ereje és öröme életünkben, hitéletünk megújulása. Hisszük és valljuk, hogy „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké”.
Hisszük és tanúságot teszünk arról, hogy Jézus Krisztus ma is gyógyít, ma is megszabadít a gonoszság erőinek hatalma alól, hogy Ő az Úr!
A karizmatikus megújulás nem más, mint a mennyei Atya imádása a Fiú által a Szentlélekben. Boldog hitvallás azoknak ajkán, akik a megfeszített és feltámadt Krisztusban új életet találtak.
Kérjük és várjuk Jézus ígéretét a Szentlelket és elfogadjuk az ajándékait, a karizmákat, és használjuk azokat Isten dicsőségére és az egész Egyház javára.

A karizmatikus megújulás 3 fő vonása:
·                 A Jézus Krisztusban való személyes hit, amely ifjúkori vagy felnőtt fejjel való tudatos döntésben – a megtérésben, az evangéliumi értékrend elfogadásában és annak megtartásában nyilvánul meg. A Szentlélek keresztség elfogadása, a Szentlélek kiáradásáért folyó imádság keretében, amelyben megújul, és hatékonnyá válik a gyermekkorban felvett keresztség és bérmálás szentségének kegyelme.
·                 A karizmatikus megújulás lelkisége középpontba helyezi a Szentírást, annak rendszeres olvasását a Szentlélek megvilágosító kegyelmét kérve. Középpontba helyezi az Eucharisztiát és az evangelizációt , mint Jézus parancsát az Örömhír hirdetésére. Imaéletük rendszeres, szívesen használják az első keresztények által használt imaformát: a szabad imát, ami közösségi összejöveteleiken zenés dicsőítésbe és imádásba megy át. A Szentlélek indítása alapján „nyelveken” szólnak, prófétálnak, közlik az „ismeret szavát” a közösség építésére.
·                  A karizmatikus megújulás közösségei és tagjai alávetik magukat a pápa és püspökeik tekintélyének, és igénylik lelkipásztoraik segítő közreműködését.

Hol találkozhatsz karizmatikusokkal?
A világon mindenütt, mert több mint 80 millió katolikus tagja van ennek a lelkiségi mozgalomnak. (Ez a lelkiség minden keresztény testvér egyházban megtalálható és hidat képez a felekezetek között!)

Vannak-e karizmatikus közösségek a Te környezetedben is?
Igen, a Te közvetlen környezetedben is jelen vannak és imádkoznak megújulásodért!
Budaörsön minden kedden 20-21 .30-ig tartjuk közösségi összejöveteleinket a Mindszenty József Római Katolikus Általános Iskolában (2040 Budaörs, Mindszenty tér (korábban Esze Tamás u.)).
Minden hónap első keddjén ugyanebben az időpontban közösségi Szentségimádást tartunk a templomban.
Közösségi ima-összejöveteleinket „dicsőítéssel” kezdjük (énekeljük a karizmatikus megújulás énekeit gitár, hangszer kísérettel), mert hisszük, hogy „Isten az ő népének dicséretei közt lakozik”. A dicsőítéssel Isten jelenlétébe helyezzük magunkat, majd tanítást kapunk hitünk alapvető igazságairól, közösen tanulmányozzuk a Szentírás egy-egy szakaszát, imádkozunk egymásért és az egész egyház Szentlélekben való megújulásáért: az „ébredésért”. Megtervezzük közösségi alkalmainkat, de rábízzuk magunkat a Szentlélek vezetésére.
Minden nyitott szívvel érkező testvért szeretettel várunk!
Budapesten és a mi egyházmegyénkben sok karizmatikus közösség működik. Közösségeink vezetői szinten rendszeres kapcsolatban állnak egymással. A fehérvári egyházmegye közösségeinek vezetői évente 4 alkalommal találkoznak egy-egy lelki napon, a Szentatya ás a megyés püspök által jóváhagyott „Isteni Szeretet Közösség” törökbálinti házában, melyet Regina Collins nővér vezet. A vezetők összejöveteleinek papi vezetője: Ulrich Ágoston atya, a Katolikus Karizmatikus Megújulás Országos Tanácsának tagja.
Az egyházmegye közösségei évente közös összejövetelt tartanak minden év május 1.-én 9-től 16 óráig az alcsutdobozi sportcsarnokban, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk.
Az országos találkozót minden évben ősszel tartjuk Budapesten, változó időpontban és helyszínen.
A karizmatikus közösségek ökumenikus találkozójára idén is „Ez az a nap” címmel került sor június végén, 3 napos rendezvény keretében a bp.-i Népstadion kertjében. A rendezők felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül minden keresztény testvért szeretettel hívtak és vártak! Jövőre gyere el Te is és tapasztald meg az egység örömét és Isten áldását az egységre!

Néhány – hozzánk területileg közel eső – közösség neve és találkozásaik időpontja:
·                 „Isteni Szeretet Közösség” - Törökbálint Baross u. 2. Minden szerdán 19-20 .30-ig karizmatikus imacsoport összejövetele. Minden csütörtökön 19-22 óráig Szentségimádás. Minden szombaton 19-22 óráig virrasztás (ökumenikus) /dicsőítés, tanítás, közbenjáró imaszolgálat/.
·                 „ Emmausz ” közösség – Bp. XIV. Zugló
·                 Tömő utcai közösség – Bp. VIII ., szerdánként a Tömő utcai kápolnában találkoznak.
·                   „Új Jeruzsálem” közösség – Bp. II. Bem rakpart 6. (a helyszín változás alatt) Minden pénteken 18 órától karizmatikus összejövetel dicsőítéssel, tanítással. Minden hónapban „TŰZ” evangelizációs alkalmak (részletesebben a plakátokról) 
 
Képzés:
Szemináriumok, lelkigyakorlatok, kurzusok.
Budapesten az „ Emmausz” közösségben, Törökbálinton az „Isteni Szeretet Közösség”-ben, Győr-Ménfőcsanakon a Szent Margit evangelizációs házban rendszeresen indulnak kurzusok, melyekre jelentkezni lehet.
A jól működő közösségek maguk is szerveznek kurzusokat, elsősorban „Élet a Lélekben” szemináriumot és a rövidebb időtartamú „Fülöp kurzust”, melyek mindenek előtt bevezetik a résztvevőket a hitünk alapvető igazságaiba, tudatosítják a Szentlélek szerepének fontosságát hitéletünkben, majd a kurzusok csúcspontjaként imádkoznak a Szentlélek kiáradásáért, a résztvevők Lélekkel való betöltekezéséért, hitéletük megújulásáért.

Karizmatikus irodalom:
Könyvekhez, a lelki megújulást segítő kiadványokhoz hozzá lehet jutni:
A bp.-i „ Emmausz ” közösségben, a törökbálinti „Isteni Szeretet Közösség”-ben.
Tanító és dicsőítő kazettákat ugyanezeken a helyeken lehet beszerezni.

Miért fontos a személyes megtérés, a Szentlélekben való újjászületés?
Mert Jézus ezt mondja: „ha valaki nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be Isten országába. Ami a testből született, az test, és ami a Lélekből született, az Lélek.” ( Jn . 3 ,5-6 .)
Az örök élet pedig az, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust.” ( Jn . 17 ,3 .)
Istent a Szentírásból, az Ő írott igéjéből, és Jézus Krisztus által a „testté lett igéből” ismerhetjük meg. Isten természetét, „mélységét és magasságát”, titkait csak a Szentlélek ismeri. Csak Tőle kaphatunk igaz kijelentést Istenről, az Ő igéjéről, és az Ő titkairól. Fogadd be a Szentlelket, Jézus ígéretét, a mennyei Atya személyválogatás nélküli ingyenes ajándékát, hogy Ő téged is „elvezethessen a teljes igazságra”!
„Akiket a Szentlélek vezet, azok Isten gyermekei.”
Jöjj Szentlélek Úristen! Jöjj ébredés lelke! Jöjj világosság, békesség, öröm és vigasztalás lelke! Áradj ki a Te népedre! Amen.

összeállította: Szakály László


Forrás: Budaörsi Plébánia


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése