2017. február 12., vasárnap

2017 a karizmatikus áttörés és a jubileum éve

A jubileum — minden 50-edik év — a szabadulás, a helyreállítás és az Isten áldásainak bőséges kiáradásának éve a zsidó kultúrában (Leviták 25. fejezet). Mindenki visszakapja amit elvesztett az évek során, a rabszolgák felszabadulnak, és öröm tölti el az egész népet. A jubileum évében Isten népe megpihen, teljesen rábízza magát az Úrra.


Az ezt megelőző jubileumi év 1967-ben volt — a zsidó naptár évei nem esnek teljesen egybe a Gergely naptár éveivel -, amikor az Úr kiárasztotta kegyelmét a zsidó népre. Az Úr elkezdte visszaadni a zsidó népnek, amit elvesztettek, az örökségüket. Az 1967 júniusában lezajlott 6 napos háború a történelem egyetlen sikeres villámháborúja volt, amikor Izrael hatalmas területeket foglalt el. Az izraeli haderő által végrehajtott professzionális megelőző csapás, amelynek Izrael 1967-ben az életben maradását köszönhette, most a katonai egyetemeken tananyagként szerepel (forrás: Wikipedia). De az Úr nem csak a választott népet árasztja el jóságával, hanem az Egyházat is!

A hatnapos háború jubileumi évében indult útjára a karizmatikus megújulás a pennsiylvania-i Pittsburghből. Kevesen tudják, hogy a katolikus karizmatikus megújulás milyen sokat köszönhet a pünkösdista egyháznak. A megújulást elindító négy katolikus hívő — Raph Keifer és felesége, Patrick Bourgeois és William Storey — egy pentekosztalista imaösszejövetelen tapasztalta meg a Szentlélek jelenlétét. Ezután vettek részt egy lelkigyakorlaton a Bárka és Galamb elnevezésű katolikus lelkigyakorlatos házban, ahol csodálatos módon kiáaradt a Szentlélek, és az emberek nyelveken kezdtek el imádkozni (forrás: Hagiosz).

Hogy az Úrnak van humora abban biztosak lehetünk, mert az imahátteret nem mások biztosították, mint Florence Dodge neopentekosztalista imacsoportja. Ízlelgessük egy kicsit: a katolikus lelkigyakorlat résztvevőiért, a katolikus karizmatikus megújulás elindulásáért egy neopentekosztalista csoport végzett ima-virrasztást. A pünkösdistáknál egyébként már az 1900-as évek elején elindult a karizmatikus megújulás a Szentlélek összes ajándékával (forrás: Wikipedia)

“A szél ott fúj, ahol akar, hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Így van vele mindenki, aki a Lélekből született.” Jn 3, 8

2017 újra a jubileum éve! Az Úr nemcsak a földi Izraelnek adja vissza amit elvesztett, hanem a mennyeinek is, az Egyháznak. A karizmatikus megújulás ebben az évben újra birtokba fogja venni az Úr Jézustól kapott örökségét. Biztos reménnyel várhatod, hogy ha elvesztetted a hitedet, a reményedet, a jó kapcsolataidat, a boldogságodat, a karizmáidat, az anyagi javaidat, akkor az Úr mindent visszaad Neked! Jézusé minden dicsőség, tisztelet és hatalom! Ámen!

Forrás: Irgalom Forrása Közösség


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése