2017. január 7., szombat

Biztos hogy Jézus meg akar gyógyítani?

Jézus gyógyító szolgálatáról sok szó esik karizmatikus körökben. Általánosan elfogadott nézet, hogy Jézus ma is folytatja a gyógyító szolgálatot a karizmatikus keresztényeken keresztül. Dicsőség az Úrnak, hogy eljutottunk idáig. A legkínzóbb kérdés amely felmerül minden ilyen szolgálat során az az, hogy miért nem gyógyul meg a beteg imakérő? Sok választ hallottam már erre a kérdésre, de nézzük most meg, hogy mit is mond a Szentírás.


Jézus gyógyító szolgálata az evangéliumokban mindig teljes. Nincs a Szentírásban olyan eset lejegyezve, hogy valaki Jézushoz ment volna gyógyulásért, és ne kapott volna teljes gyógyulást. Miért van akkor az, hogy ma a gyógyulásért imát kérők nem mind nyernek teljes gyógyulást? Sokan sokféleképpen válaszoltak már erre a kérdésre, egyesek a gyógyulást kérő meg nem bánt bűneire hivatkoznak, mások a bűnök jóvátételének hiányára, de olyan választ is hallottam már, hogy nem biztos hogy Jézus az imakérés időpontjában meg akarja gyógyítani az imakérőt. Hadd mondjam el, hogy egyik ilyen válasznak sincs Szentírási alapja, Jézus gyógyító akaratának kétségbe vonása pedig egyenesen nonszensz. A halál, a betegség és az elmúlás az ember bukása miatt jött a világba, és mint ilyen az Isten ellensége.

Jézus gyógyítása nem függ semmilyen körülménytől, csak a gyógyulást kérő hitétől. Jézus soha nem kérdezte meg egyik betegtől sem, hogy megbántad-e a bűneidet, vagy hogy jóvátetted-e, vagy hogy hol vannak a jócselekedeteid. Ha mégis kérdezett valamit, az minden esetben ez volt: Hiszed hogy meg tudom tenni? És ez a gyógyulás kulcsa. A hit.

De mit jelent ez a hit? Semmi esetre sem valamilyen emberi tevékenység eredményét. A hit ajándék. Márpedig az ajándékok sajátossága, hogy teljesen ingyenesek, és hogy az ajándékozó nem vár érte semmilyen viszonzást. Ha megajándékoznak minket, akkor csak annyit tehetünk, hogy elfogadjuk és megköszönjük. Romlott emberi természetünk nehezen tudja ezt elfogadni, különösen Istentől. Mindenféleképpen “ki akarja érdemelni” mind a hitet mind a gyógyulást. Isten viszont a végtelen bölcsességében mielőtt megajándékozna a gyógyulással, meg akar ajándékozni egy sokkal nagyobb ajándékkal is, a hittel. Isten kegyelme mindig többet ad, mint amit kérünk. Fogadjuk el a hitet, és utána fogadjuk el a gyógyulást is!

A gyógyuláshoz szükséges hit pedig abban áll, hogy elhisszük amit a Szentírás mond a gyógyulásunkról. Ahogy Péter első levelében is olvashatjuk:

“Sebei szereztek számotokra gyógyulást.” 1 Pét 2, 24

A gyógyulás szó a görög eredetiben iaomai, ami általánosságban fizikai betegségből való, természetfeletti gyógyulást jelent. A görög ige igeideje pedig passzív, múlt idő. A múlt idő azt mutatja hogy már elkészült, a passzív mód pedig hogy mi csak elfogadjuk. Jézus tehát a kereszten egyszer s mindenkorra kifizette a fizikai betegségeinkből való gyógyulásunk árát, nekünk csak el kell fogadnunk. Kérd meg Jézust hogy ezt el tudd hinni, és meg fogsz gyógyulni! Mondd el ezt az imát minden reggel, és minden alkalommal amikor szembesülsz a betegségeddel:

Jézusom, köszönöm hogy sebeid által teljes gyógyulást szereztél az én … betegségemre. Hiszem hogy ez a gyógyulás a Te ingyenes ajándékod, amelyet szeretetből, viszonzás nélkül akarsz adni nekem, és amelynek az árát már megfizetted. Elfogadom ezt a gyógyulást, Jézus Krisztus, az én Megváltóm nevében. Ámen!

Miklós

Forrás: Irgalom Forrása Közösség


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése