2016. november 2., szerda

Lelki igazgyöngy

Vizsgáljuk meg először is az Ige alapján, hogy mik is azok az igazgyöngyök? Az igazgyöngy a fizikai életben a tengeri kagyló fájdalma, szenvedése által létesült ékszer. A kagyló páncélja alá szorul egy kis homokszem, amely nem tud onnan kijönni. Ez állandó fájdalmat okoz neki, és ezalatt a fájdalom alatt bizonyos nedvet von a homokszem köré. Ez ott megkövesedik, és idők múltán mindig nagyobb lesz, az újabb szenvedések által kibocsátott nedvek lerakódásából. Tehát a gyöngynek, bármilyen nagy is, csak a központja egy kis homokszem, a többi már az élet fájdalmából lerakódott érték. A gyöngy minden esetben szenvedés, áldozat árán válik igazgyönggyé. Hadd említsek néhány szellemi, lelki igazgyöngyöt is. Ilyen elsősorban a szeretet. A szeretet nem magától értetődő, természetes dolog. Valakinek ez is mindig áldozatba, nagyon sokszor szenvedésbe kerül. Minden ember kivétel nélkül vágyik a szeretetre, ez a legnélkülözhetetlenebb érték ezen a világon. Még senkivel sem találkoztam életemben, aki ne vágyott volna a szeretetre, megértésre, aki normális ember volt, és őszintén beszélt. Az igazi szeretetet nem lehet pénzen megvásárolni. Éppen úgy, mint az üdvösséget sem lehet aranyon és ezüstön, semmi áron megvásárolni, csak Jézus Krisztus vérén és szenvedésén. A kagylónak is meg kell halnia, hogy a gyöngy az emberé legyen. Ilyen drágagyöngy az igazság is, amely minden esetben harcot jelent a hazugság, a gonoszság ellen, és csak annak legyőzése árán lehet a miénk. Nekünk igazságunk Jézus Krisztusban csak a hazugság atyja, a Sátán legyőzése által van. Ez is egy gyöngy, amit kevesen találnak meg. Sok úgynevezett emberi igazság van, de egy sem állja ki a próbát, nem valódi. Ilyen drágagyöngy az öröm, a boldogság is, amelynek szülőanyja a fájdalom, a szenvedés, a könnyhullatás. „Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, ujjongva érkezzék, ha kévéit hozza!” (Zsolt 126,6). Örül az édesanya, amikor megszülte gyermekét, de ezt is fájdalom és sírás előzi meg. Ez a néhány példa is azt bizonyítja, hogy az igazi értékeket minden esetben szenvedések, és áldozatok árán lehet megkapni, megtalálni. Ilyen gyöngyöket keres nagyon sok ember.

Egri Sándor - http://startappmarker.com/apostol/egrisandor/egrisandor2/6.htm

"Mert érdemet szerez, aki Istenre való tekintettel türelmesen elviseli a fájdalmat, még ha igazságtalanul szenvedi is el."1 Péter 2,19

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése