2016. július 31., vasárnap

Közösségek bemutatása 13.


Betánia Katolikus Közösség

Pécsett működő közösségünk szerepéről legjobban talán a II. Vatikáni Zsinat “Apostolicam Actuositatem “ kezdetű dekrétumából - mely a világi hívek apostolkodásáról szól - kaphatunk megfelelő képet.

Küldetésünk… „Mivel a világiakra éppen az jellemző, hogy világi környezetben és világi tevékenységek közepette élnek, Isten arra hívja őket, hogy buzgó keresztény lelkülettel kovász módjára apostolkodjanak a világban.”


…a  Szentlélek által…

„A Szentlélek, aki Isten népének megszentelésén a szolgálat és a szentségek által munkálkodik, apostolkodásukhoz a hívőket is ellátja különleges adományokkal (vö. 1Kor 12,7), ,,tetszése szerint osztván kinek-kinek'' (1Kor 12,11), hogy valamennyien a kapott ajándékok szerint ,,egymás szolgálatára legyenek'', mint ,,Isten sokféle kegyelmének letéteményesei'' (1Pt 4,10) az egész test épülésére a szeretetben (vö. Ef 4,16). E karizmák - a legkisebbeket is beleértve - elfogadásából ered minden egyes hívő joga és kötelessége, hogy a kapott ajándékokat az emberek javára és az Egyház épülésére használja föl az Egyházban és a világban; a Szentlélek szabadságában, aki ,,ott fú, ahol akar'' (Jn 3,8), és közösségben testvéreikkel Krisztusban, főképpen a pásztoraikkal, akiknek feladata, hogy ítéletet mondjanak a karizmák hitelességéről és rendezett használatáról, nem azért, hogy kioltsák a Lelket, hanem hogy mindent vizsgáljanak meg és a jót tartsák meg (vö. 1Tesz 5,12.19.21).”

…életállapottól függetlenül…

„A világi hívek lelki életének sajátos formát ad a házas és családi állapot, a nőtlenség vagy özvegység, a betegség, valamint a hivatásbeli és társadalmi tevékenység.

…az Egyházhoz szorosan kapcsolódva.

„Ápolják magukban az egyházmegyéhez tartozás tudatát, melynek a plébánia egy sejtje; főpásztoruk hívására kapcsolódjanak be az egyházmegyei munkába.

Miért Betánia a nevünk?  

A Betánia név jelentése: a “szegények háza”. Itt történt számos fontos evangéliumi esemény, melyek alapvető fontosságúak voltak Jézus életében is.

Két Betánia nevű helység létezett.

* Az egyik Jeruzsálemtől keletre, a Getszemáni kerttől nem messze található. Itt éltek barátai, Márta, Mária és testvérük Lázár illetve a Leprás Simon is. Ide járt Jézus megpihenni, virrasztani, új erőt meríteni a küldetésének beteljesítéséhez. Itt ment fel - tanítványi szemeláttára - a mennybe és imádta Őt a bűnös asszony, mikor megkente drága olajjal Simon házában. Szeretett barátját - Lázárt - is itt támasztotta fel.

* A másik Betániát a Jordán mellett, Keresztelő János működésének helyszíneként azonosítják, ahol a hagyomány szerint Jézus is megkeresztelkedett. Egyes kutatások Illés mennybemenetelét is ide kötik.

Látható, hogy a történések szinte keretbe foglalják Jézus földi életét. Mi is szeretnénk Őhozzá hasonló életet élni, azaz szegénynek lenni mindabból, amit a világ adhat és gazdagnak lenni Isten kegyelmében, így szolgálva mások felé.

Nyitott alkalmaink különböző korosztályoknak

Közösségünk szeretettel várja nyitott alkalmaira a különböző korosztályhoz tartozókat,

Elsősorban felnőtteknek szóló alkalmaink:

- minden 1. pénteken 19:00-21:00-ig nyitott imaalkalom a Pécsi Imádság Házában (közös dicsőítő imádság, Igehirdetés, köbenjáró imaszolgálat)

Elsősorban fiataloknak (17-25 év) szóló alkalmunk:

- minden 3. csütörtökön 19:00-21:00-ig nyitott imaalkalom a Pécsi Imádság Házában (közös dicsőítő imádság, Igehirdetés, köbenjáró imaszolgálat)

10-15 éves korosztálynak

- havi rendszerességgel tartanak fiataljaink szombat délután kisközösségi alkalmat a Pécsi Imádság Házában. Mivel még változó a szombatok időpontja, ezért az alábbi e-mail címen lehet érdeklődni a következő alkalom időpontjáról: info@betania.hu

Forrás: Betánia Közösség

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése