2016. február 14., vasárnap

Karizmatikus Személyi Plébániát alapított Erdő Péter bíboros


Idézet az érseki körlevélből: "Megismerve az igényeket és lehetőségeket – valamint az 515. k. 2.§-a szerint meghallgatva a Papi Szenátus véleményét – az Esztergom-Bu­dapesti Főegyházmegyében lakó karizmatikus lelkiségű hívek lelkipásztori gondozására, 2016. január 1-jével megalapítottam a Budapesti Karizmatikus Személyi Plébániát.

Templomának – a plébánia területi jellegét megtartva – a Budapest-Angyalföldi Szent Mihály Plébániatemplomot (1131 Budapest, Babér u. 17/c) jelölöm ki. A személyi plébánia első plébánosává – egyéb beosztásait érintetle­nül hagyva – Főtisztelendő Mohos Gábor urat nevezem ki.

A plébánia illetékessége nem kizárólagos, hanem párhuzamos a területi plébániákéval. Így az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye terü­letén lakó karizmatikus lelkiségű hívők szabad választásuk szerint kérhetik a szentségek és szentelmények kiszolgáltatását, és a lelkipászto­ri ellátást akár a területi, akár a személyi plé­bánia keretében.

Egyelőre a személyi plébánia külön anya­könyvezést további intézkedésig nem folytat, hanem a Babér utcai területi plébánia végzi az anyakönyvi bejegyzéseket.

Kívánom, hogy az új plébánia legyen mind­annyiunk segítségére, hogy felfedezhessük Krisztus különböző tagjainak értékét az egy test közösségében. (Vö.: Róm 12, 4-8)"

Forrás: Szeretet földje


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése