2013. július 15., hétfő

Ima a Szentlélek hét ajándékáért

Kérjük kegyelmes Atyánkat, általad, értünk emberré lett,
keresztre feszített és megdicsőült egyszülött Fia által, hogy
árassza belénk a hét ajándék Szentlelkét, aki minden
teljességével rajta nyugodott.
Add meg nekünk a bölcsesség lelkét, hogy az élet fájának,
aki Te vagy igazában, gyümölcsét, éltető ízét megízleljük;
az értelem ajándékát, hogy elménk látása megvilágosodjék;
a tanács ajándékát, hogy nyomdokaidon a helyes ösvényre
lépjünk útjainkban;
az erősség ajándékát, hogy támadó ellenségeink zaklatását
erőtlenné tegyük;
a tudomány ajándékát, hogy a jó és rossz
megkülönböztetéséhez kellő szent tudománnyal beteljünk;
a jámborság adományát, hogy az irgalom indulatát
magunkra vegyük;
az istenfélelem ajándékát, hogy elkerüljünk minden rosszat,
mély tisztelettel megnyugodjunk örök Fölséged
végzésében.
Azt akartad, hogy ezeket kérjük abban a szent
imádságban, amelyre bennünket tanítottál. Kérünk, hadd
nyerjük el most is szent kereszted által mindezt szentséges
Neved dicsőségére, akinek az Atyával és Szentlélekkel
együtt tisztelet és dicsőség, hálaadás, tisztesség és hatalom
mindörökkön-örökké. Ámen

Szent Bonaventura


Forrás: Ferences Világi Rend


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése