2013. május 13., hétfő

Miért hiszek Medjugorjéban?


Mert jó gyümölcsöt terem! – Urunk Jézus tanítása szerint, a jó fa jó gyümölcsöt terem. (Mt 7,17)

Mert Medjugorjéban csodák történnek. A csodák Isten jelei. Több ezer gyógyulás történt, melyek között sok testi gyógyulás, és még több lelki gyógyulás jött létre Isten kegyelméből az elmúlt 29 évben.

Mert Medjugorje az imádság helye. Amikor látni, ahogy emberek ezrei mennek fel a jelenések hegyére, keresztutat végezve, az éles sziklákon sokan mezítláb, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy mi teszi képessé erre őket? --- Az élő hit.

Mert Medjugorjéban misztikus jelek jelennek meg az égen: Amikor a kereszt mellett Mária alakja kirajzolódik, amikor a Nap forogni kezd, amikor az égen írás jelenik meg „MIR” (béke) , stb, akkor ezeket nem lehet letagadni, mert ezrek tanúsítják, akik saját szemükkel látták.

Mert amikor kiszálltam az autóból szinte „vágni lehetett” a imádság és a szentség levegőjét. Olyan természetfeletti atmoszféra vett körül, hogy úgy éreztem ez már nem a is föld, hanem az ég.

Mert a látnokok 32 év óta megszentelt életet élnek. Mind a 6 gyermek, most már felnőttként, családosként naponta órákat imádkozik, előadásokat tart, gyermekeket nevel, és izzik bennük az Isten iránti szeretet.

Mert szeretem a Szűzanyát, és hiszem, hogy meg akarja menteni a vesztébe rohanó emberiséget. Ami ott történik a mennyei Atya tervének egy része.

Mert Mária üzenetei mind Jézusra mutatnak, hozzá vezetnek.

Mert az emberek, akik odazarándokolnak, megtérnek. Reggeltől estig gyóntatnak az atyák tíz-tizenöt helyen  is.

Mert a zarándokok közül sok fiatalban megszületett az Isten- szolgálat vágya, csak Németországban 84 papi hivatásról számolnak be, amelyek Medjugorjéból indultak el.

Mert ott szeretet, öröm és béke van. 

Mert hiszek azoknak a paptestvéreknek (az elmúlt 32 év alatt, több, mint 30.000 paptestvér látogatott Medjugorjéba, volt olyan hónap, amelyben 5020 pap koncelebrált a szentmisén), püspöknek, pl.: Frano Franic, aki szerint Medjugorje a világ csodája, és bíborosoknak – pl.: Schönborn bíboros - teológusoknak pl. René Laurentin, akik éltek a megkülönböztetés adományával, és rendszeresen odazarándokolnak, mert hitelesnek tekintik Medjugorjét.

Mert erre is alkalmazható, hogy Isten népe – (ahogy a II. Vatikáni Zsinat tanítja Lumen Gentium 12 „A hívők összessége a Szentlélek kenetét kapta…”) – a Lélek által hitelesnek tekinti. Ezt bizonyítja, hogy az elmúlt 32 évben több, mint 31 millió zarándok ment Medjugorjéba, és lelkileg megújult és megerősödött. (Volt olyan hónap amelyben 325.500–an áldoztak)

Mert hiszem, hogy az összeomlás előtt álló világban Medjugorje Isten irgalmas szeretetének  kiáradása és utolsó figyelmeztetése a megtérésre.

Katona István atya

Forrás: Emmausz Közösség


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése