2013. április 13., szombat

Közösségek bemutatása 11.


Negyven éves a Chemin Neuf Közösség


A Chemin Neuf ökumenikus elhivatottságú katolikus közösség egy imacsoportból született 1973-ban, Lyonban.
Ma közel 2000 tagja van, mintegy harminc országból.
Házaspárok, családok, szerzetes férfiak és nők döntöttek úgy, hogy a szegény és alázatos Krisztust követve a közösségi élet kalandját választják, hogy szolgálják az egyházat és a világot.
  
A közösség szerzetesi ágát ismertetjük.


Papok, szerzetesek, szerzetes nővérek az egyház szolgálatában
A közösség tagjai között több mint 300 olyan testvér van, aki szerzetesként köteleződött el Isten országáért: körülbelül 150 pap, illetve szerzetesi képzésben részt vevő testvér és 150 nővér.
A szerzetesek az evangéliumi tanácsok: a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség szerint élnek, ahogy az a konstitúciójukban is szerepel.
A papokat és a férfi szerzeteseket a Chemin Neuf Szerzetesi Intézmény foglalja magában, a női szerzetesek pedig egy Krisztus-hívők hivatalos társulásnak tagjai.
A Chemin Neuf házaiban a hétköznapi élet ritmusát a közösségi ima alakítja: reggeli személyes ima, laudes, szentmise (általában délben), este vesperás és csöndes ima vagy szentségimádás.
A szerzetes testvérek csakúgy, mint a házaspárok, lelkigyakorlatos házakban, plébániákon, kollégiumokban vagy a közösség által vezetett különböző alkalmakon és képzéseken vállalnak szolgálatot.

„Arra vágyunk, hogy tisztasági fogadalmunk által szabadok legyünk, és így »mindenkinek mindene« legyünk. A cölibátusban Istennek szentelve magunkat »másokért élő nők és férfiak« szeretnénk lenni.
Arra vágyunk, hogy szegénységi fogadalmunk által szabadok legyünk, és így könnyebben evangelizálhassunk. Azáltal, hogy semmit sem birtokolunk, hanem mindent megosztunk, közelebb kerülünk a szegényekhez.
Arra vágyunk, hogy engedelmességi fogadalmunk által szabadok legyünk, és így készen álljunk Krisztus hívására, bármely misszióban.
A tisztaság, szegénység, engedelmesség hármas fogadalma mellett szerzetesi hitvallásunk jellegzetessége az a vágy, hogy életünket felajánljuk Jézus imájának megvalósulásáért: »Atyám, legyenek mindnyájan egy, hogy higgyen a világ« (Jn 17,21).”
(A Papi Intézmény Konstitúciója, 22. és 25. pont)

Egyházjogi státuszok
1984. április 20-án Albert Decourtray bíboros, Lyon érseke a Chemin Neuf Közösséget a Krisztus-hívők hivatalos társulása rangra emelte.
1992. június 24-én Albert Decourtray bíboros, Lyon érseke a Chemin Neuf Intézményt egyházmegyei jogú szerzetesi intézménnyé nyilvánította.
2009. szeptember 14-én a Chemin Neuf Intézményt pápai jogú papi és szerzetesi intézménynekismerte el Franc Rodé bíboros, aki akkor a Szentszéknél a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának prefektusa volt.
A Krisztus-hívők hivatalos társulásának, illetve a szerzetesi intézmény egy-egy új házának megnyitása a kánonjog szabályai szerint a helyi püspökkel való megegyezés alapján történik.
2007. június 13-án a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia engedélyezte a Chemin Neuf Közösség egész Magyarország területén való működését.

A Szentlélek-hívó flashmob április 14-én, vasárnap Budapest terein is!

Forrás: Gratuitas

A részletes ismertetőt lásd itt.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése